Resmî Gazete matbu hayata veda etti

Resmî Gazete bundan böyle sadece dijital olarak hazırlanacak.

17.09.2018 - 16:25 | Sencer Uçar

Resmî Gazete matbu hayata veda etti

7 Ekim 1920 tarihinde kurulan ve ilk sayısı 7 Şubat 1921 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete, 98 yıllık matbu hayatına veda etti.

Daha önceleri 8 bin civarında basılan Resmî Gazete’nin basım adedi kâğıt fiyatlarındaki artış nedeniyle son aylarda 2 bine kadar düşürülmüş, gazetenin basıldığı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi geçen ay yayınlanan KHK ile kapatılmış ve kurum bünyesinde çalışan personeller de diğer kamu kurumlarına gönderilmişti.

Matbu hayata veda eden Resmî Gazete, bundan böyle sadece dijital olarak hazırlanacak.

Kökenleri Sultan II. Mahmut döneminde yayın hayatına başlayan ve ilk sayısı 11 Kasım 1831 tarihinde yayımlanan Takvîm-i Vekâyi gazetesine dayanan Resmî Gazete, İstiklal Savaşı’nı yürütmek üzere Ankara’da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Ekim 1920 tarihinde tesis edilmişti.

Kaynak: Tr.sputniknews.com, Resmigazete.gov.tr