Excel İletişim’e yeni müşteri

Ajans müşteri portföyünü genişletiyor.

11.09.2017 - 09:24 | MediaCat

Yeni müşteri

Fleishman Hillard’ın Türkiye temsilcisi 1994 doğumlu Excel İletişim ve Algı Yönetimi, müşteri portföyüne mobilya bileşenleri sektöründe faaliyet gösteren AGT’yi ekledi.

Yeni işbirliği kapsamında ajans, AGT’nin tüm iletişim faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olacak.