Samsung aileyi TV başında birleştiriyor

Marka reklam dizisi üzerinden yeni akıllı televizyonunu tanıtıyor.

14.08.2013 - 14:48 | Alev Kaynak

Samsung aileyi TV başında birleştiriyor

Samsung, dağılmakta olduğu rivayet edilen çekirdek aile kavramını ürettiği yeni akıllı televizyon etrafında yeniden birleştiriyor. Modern bir aile elbette bahsi geçen; yaşlı mensupları bile Battlestar Galactica’dan haberdar.

Reklam filminde on parmağında on marifet olan TV’ler ‘merhaba’ deyince açılıyor, ‘bir drama izlemek istiyorum’ komutunu anında yerine getiriyor, size televizyon programları arasından önerilerde bulunuyor ve daha birçok başka hüner sergiliyor. Filmler aynı sloganla sonlanıyor; ‘TV hiç bu kadar iyi olmamıştı’.

Kaynak: Best Ads on TV