Küresel düşünen, yerel eyleyen bir inisiyatif

Dünya Ekonomik Forumu’nun genç liderleri bir araya getiren inisiyatifi Global Shapers Community’nin yapısını ve çalışma modelini GSC İstanbul ofisinin küratörü Onur Türk’ten dinledik.

17.03.2017 - 15:07 | Alev Kaynak

Küresel düşünen, yerel eyleyen bir inisiyatif

Dünya Ekonomik Forumu’nun inisiyatiflerinden biri olan Global Shapers Community, toplumlarında potansiyelleri, başarıları ve dönüşüm yaratabilme arzularıyla fark yaratan genç liderlerin bir araya gelmeleriyle oluşan, dünya üzerinde pek çok merkezi olan, özerk bir network. İstanbul ofisinin küratörü Onur Türk ile bir araya gelerek, network’ün yapısını ve çalışma modelini yakından tanımak istedik.

Global Shapers Community hangi hedefle, ne gibi bir fark yaratabilmek amacıyla kuruldu?

Global Shapers Community, Dünya Ekonomi Forumu (World Economic Forum) kurucusu Prof. Klaus Schwab tarafından 20-30 yaş arası gençlerin yerel, ülkesel ve küresel meselelerin tartışıldığı masalarda eşit paydaşlar olarak yer almaları ve sorunların çözümünde daha aktif inisiyatif alabilmeleri amacıyla kuruldu.

Dünya nüfusunun yüzde 50’sini oluşturan 30 yaş altı gençlerin forumun her yıl düzenlediği Davos Zirvesi’nde gündemi belirlemek, küresel ve yerel boyuttaki sorunlar hakkında görüş belirtebilmek üzere söz sahibi olabilmeleri ve geleceğin tasarlanmasına katkı sağlamaları hedeflendi. Başarı ve liderlik potansiyeli gibi kriterlere göre belirlenen Global Shaper’lar, yaşadıkları topluma yerel boyutta katkıda bulunma arzusuyla, böylelikle etkin ve olumlu sonuçlar veren sosyal sorumluluk projeleri üretebilecek ve inisiyatif alabilecekler. Dünyada 350’den fazla şehirde hub” olarak konumlanmanın ve farklı özgeçmişlere sahip olmanın getirdiği büyük bir ağın parçası olma avantajını kullanarak, birbirleriyle interaktif iletişim ve işbirliği sağlamaları söz konusu.

Dünyada kayda değer bir değişim yaratabilmek için, tüm toplumsal hareketlerin gençleri de içermesi gerektiği fikri, Global Shapers Community’de oldukça etkin bir başlangıç noktası. Gençlerin projeleri yönetmeleri ve projelere dahil edilmeleri ne tür sonuçlar yaratıyor? Ayrıca, gençleri cezbedebilmek için nelere dikkat etmek gerekir?

Global Shapers Community’nin en belirgin özelliği, tamamen gençlerin inisiyatifine bağlı gelişmesi.

Küresel tartışmalara yeni ve yaratıcı bakış açıları ekleyebilmek, dijital dünyaya entegre gelişen günümüz toplumlarında dinamik ve üretken kalabilmek gençlerin proje yönetirken yarattıkları farkların başında geliyor. Global Shapers Community’nin en belirgin özelliği, tamamen gençlerin inisiyatifine bağlı gelişiyor olması. Kuralların, prosedürlerin, yönetim yapısının, kaynakların herhangi bir merkez tarafından tanımlanmadan ve standardize edilmeden, bütünüyle gençlerin aldıkları sorumluluk ve kararlar doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

Dünya üzerinde bulunan her hub, kendi içerisinde özerk projeler üretebilir, özerk inisiyatifler alabilir. Bu anlamda, gençlere tanınan inisiyatif alabilme ve sosyal bir meselenin çözümünde, proje yönetiminde aktif karar verebilme olanağı cezbedici oluyor. Topluluğun bu özelliği, Global Shaper olarak belirlenecek kişilerin lider ruhlu, vizyon sahibi ve geleceği öngörebilen kişiler olmalarını gerektiriyor.

Kamuoyunu şekillendirecek liderler hangi kriterler üzerinden belirleniyor? Çalışmaların önceliklendirilmesi, sorunların tespiti hangi sıraya göre yapılıyor?

Global Shaper olarak seçilme kriterleri arasında, müstesna liderlik özelliklerine sahip, sosyal fayda sağlayan başarılı işlere imza atmış, sosyal değişim ve işbirliği konularında tutkulu olma gibi özellikler bulunuyor. Shaper’ların birbirinden farklı özgeçmişlere sahip olmaları, Global Shapers Community içerisinde çeşitlilik kültürünü ön plana çıkarıyor. Bu kültür, topluluğu her geçen yıl daha güçlü kılıyor ve sürdürülebilir projeler üretebilmesine katkı sağlıyor.

Global bir ağın parçasını oluşturmakla birlikte tüm dünyada lokal olarak konumlanan ve yaşadığı toplumun veya bölgenin sosyal öncelikleri, öne çıkan meseleleri doğrultusunda aksiyona geçen Shaper’lar, her dönem farklı konuları projelendiriyor. Çalışmaların önceliklendirilmesi projeyle yaratılacak etkinin kapsamı ve verimine bağlı olarak belirleniyor.

Küresel düşünen, yerel eyleyen bir inisiyatif

Soldan sağa: Ece Bal, GSC İstanbul Hub Kuratör Yardımcısı Ece Bal, GSC İstanbul Hub Üyesi Ceren Öztulca, GSC İstanbul Hub Kuratörü Onur Türk, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) Kurucu & Başkanı Prof. Klaus Schwab, Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı (Schwab Foundation for Social Entrepreneurship), Eş Kurucu & Başkanı Hilde Schwab, GSC İstanbul Hub Üyesi Zeynep Dağlı Kastro, GSC İstanbul Hub Üyesi Onur Başar

Kadınlar özelinde neler yapılıyor?

Kadın istihdamı, cinsiyet eşitsizliği ve kadının güçlenmesi Dünya Ekonomi Forumu’nun küresel ve bölgesel toplantılarında her yıl başlıca gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Her yıl forum tarafından Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu (Global Gender Gap Report) yayınlanıyor ve ekonomi, eğitim, sağlık, politika olmak üzere dört başlık altında cinsiyetler arası eşitsizlik değerlendiriliyor. Buna paralel, Global Shapers Community’nin sahiplendiği proje konularının başında bu konu geliyor.

İstanbul hub olarak, girişimci, gazeteci, akademisyen, özel sektör çalışanları gibi farklı mesleklerden kadın üyelerimiz bulunuyor.

İstanbul hub olarak, girişimci, gazeteci, akademisyen, özel sektör çalışanları gibi farklı mesleklerden kadın üyelerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda Demet Mutlu, Afşin Yurdakul, Zeynep Dağlı, Rina Onur gibi mesleğinde çeşitli başarılara imza atmış kadın üyelerimizin katılımı ile Davos Zirvesi’nde temsil edildik. Genç lider kadın dimağların küresel zirvelerde ülkemizi temsil etmesinden duyduğumuz gurur ve vizyon doğrultusunda, Türkiye’nin 144 ülke içerisinde 130’uncu sırada yer aldığı 2016 yılı Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu verilerinden yola çıkarak, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile işbirliği başlattık. Genç kadınları cesaretlendirmek amacıyla, KAGİDER üyeleri içerisinden topluma rol model oluşturan kadın girişimcilerin başarı hikâyelerini tanıttığımız ve Türkiye perspektifinde başarı hikâyelerini vurguladığımız sosyal farkındalık projemizi hayata geçirdik.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken hayata geçen bu proje sonrasında, daha geniş kitlelere ulaşabilmeyi hedefledik ve ulusal bir televizyon kanalı ile işbirliği yaparak, 8 Mart’ta kadın istihdamı üzerine KAGİDER Başkanı Sanem Oktar’ın ve Dünya Ekonomi Forumu Küresel Genç Lideri, McKinsey Ortağı Bengi Korkmaz’ın katılımlarıyla canlı yayında oturum düzenledik. Kadın istihdamının güncel durumunu ve ileriye yönelik atılması gereken adımları konuştuk. Kadın istihdamı ve cinsiyet eşitsizliği konusuna yönelik, yeni projeler ve yeni işbirlikleri üzerine yoğun şekilde çalışıyoruz.

Kurulan ilk “hub”lardan biri olarak, İstanbul’un rolü nedir global network içerisinde?

İstanbul hub, 2011 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan ilk hub olarak kuruldu. Sporcu, girişimci, genç profesyonel, gazeteci, akademisyen, avukat, sanatçı gibi birbirinden farklı alanlarda başarılar elde etmiş bireylerden oluşuyor ve şu anda 17 aktif üyesi bulunuyor. Dönemsel olarak forum tarafından düzenlenen çeşitli bölgesel toplantılara ev sahipliği yapmış olmasıyla birlikte, kültürel zenginliği, çeşitliliği ve entelektüel kapasitesiyle forumun çalışmalarına katkı sağlıyor.

Bu anlamda, hub profilimizin önemli bir parçasını oluşturan girişimci üyelerimizin yurtdışı ile entegre başarılar kazanmış olmasını, üyelerimiz arasında forumun bazı çalışma komitelerinde görev alan kişilerin olmasını örnekler arasında sayabiliriz.

Türkiye’deki ilham veren sonuçlardan bahsedebilirseniz çok seviniriz.

İstanbul hub olarak kuruluşumuzdan bu yana ele aldığımız her konuda temelde amacımız globalde gelişen vizyon ve gelişmeleri takip ederek, lokal boyutta farkındalık ve etki yaratmaktı. Küresel ve bölgesel kapsamda genç işsizliği, eğitimde ve girişimcilikte karşılaşılan bariyerler gibi konuların ele alındığı toplantılarımızın yanı sıra, kadın istihdamı ve cinsiyet eşitsizliğinde örnek verdiğimiz proje işbirliklerinin, oluşturduğu sosyal farkındalığa ek olarak, aynı konu üzerine çalışan ve etki yaratmak için çaba gösteren sivil inisiyatiflerin güçlerini birleştirmeleri, Global Shapers Community gibi 30 yaş altı genç liderlerden oluşan ve global bir ağın temsiliyetini oluşturan toplulukların desteğini de alarak ilerlemeleri, yaratılacak etkiyi böylelikle kat ve kat arttırabilmeleri anlamında ilham vermesini umuyoruz. Bu anlamda, diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliklerine ve beraber projeler üretmeye her zaman açığız.

2017 yılını nasıl bir gündem belirleyecek sizler için?

2017 yılı kapsamında, İstanbul hub olarak çalışmalarımızı üç temel noktada önceliklendirdik. Birinci olarak, iki ana projeye odaklandık: kadın istihdamı/cinsiyet eşitsizliği ve 4. Sanayi Devrimi.

Kadın istihdamı ve cinsiyet eşitsizliği konusunda, yukarıda belirttiğimiz sosyal farkındalık projesi ve televizyon oturumu ile etkili bir başlangıç yaptık ve devamında yeni proje fikirlerini şekillendiriyoruz. Forumun son dönemde Davos Zirvesi’nde ana gündem olarak belirlediği 4. Sanayi Devrimi konusunda ise; konuyu Türkiye’de sahiplenen bir sivil inisiyatif olarak kendimizi konumlandırmayı hedefliyoruz. 4. Sanayi Devrimi’ni sadece mühendisler ve iş dünyası tarafından anlaşılan bir kavram olmaktan ziyade, topluma ve insan boyutuna indirgenebilmesi ve sosyalleştirilebilmesi yönünde çalışmalarımıza başladık. Bu amaçla, ekonomik ve sosyal perspektifte ele alacağımız ve iş dünyası, bakanlık, akademi, sivil toplum paydaşlarını bir araya getireceğimiz bir panel planımız söz konusu.

Buna ek olarak, üniversitelerde workshop’lar düzenleyerek, üniversite öğrencilerine 4. Sanayi Devrimi’ni aktardığımız çalışmalarımız da olacak. Sadece üniversite öğrencileri ile sınırlı tutmayıp, bir sivil toplum kuruluşuyla işbirliği halinde, Anadolu’daki ilk ve ortaokul öğrencilerine de öğretici içerikler hazırlayarak dersler halinde aktarılmasını sağlayacağız.

İkincisi, diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler üretmek ve işbirlikleriydi. KAGİDER, TÜSİAD, YASED, YGA (Young Guru Academy) bu dönem içerisinde işbirliği anlamında başlangıçlar yapabildiğimiz değerli kurumlar. Üçüncü olarak, üye profilimizi genişletmek ve yeni üye alımlarına yoğunlaşmak oldu. Global sitemiz Globalshapers.org/apply üzerinden başvuru alabildiğimiz gibi, hello@globalshapers.istanbul adresine özgeçmiş ve motivasyon mektubu paylaşarak İstanbul hub’ın üyelik başvuru sürecine katılmak mümkün. Bu süreçteki en temel başvuru kriterimiz başvuranların 29 yaşın altında olmaları.

Giriş

Parolanı mı unuttun?

Parolanı mı unuttun?

Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Giriş

Gizlilik Politikası

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.