Sürüngen beynin gücü sizinle olsun!

Ayrıntılar burada.

12.11.2015 - 09:46 | Alev Kaynak

Sürüngen beynin gücü sizinle olsun!

SalesBrain Nöropazarlama Direktörü ve Kurucu Ortağı Patrick Renvoisé Brand Week Istanbul’a, sıkı bir seminer vermeye geliyor. Seminer sonrasında, kendi sözleriyle “tüketicilerin beynindeki satın alma düğmesine basmayı” öğrenebilirsiniz. Hatta evsizlere danışmanlık yaparak saatte 960 dolar kazanabilmek mümkün. Ancak öncesinde, modern insanın binyıllar öncesinde geride bıraktığını düşündüğü sürüngen tarafıyla barış yapmak gerekiyor.
Önce videoya bir göz atın.

Gördüğünüz gibi, hayatımızdaki karar verme süreçlerinin büyük çoğunluğuna hâkim olan sürüngen beyin, aslında komplike mesajlarla ve kültürel/toplumsal/konjonktürel detayları dikkate alan düşünme pratikleriyle vakit kaybetmiyor. Yaptığı şey; basitçe hayatta kalmaya çalışmak ve buna göre davranmak.

Nöropazarlama bulgularına göre;

  • Yeni beyin düşünür. Rasyonel verileri işler.
  • Orta beyin hisseder. Duyguları ve altıncı his gibi içten gelen hisleri işler.
  • Eski yani sürüngen beyin karar verir. Diğer iki beyinden gelen verileri hesaba katar fakat asıl kararı veren odur.

Patrick Renvoisé diyor ki; sürüngen beyin benmerkezcidir, tüm komplike mesajları ikili bir zıtlığa indirger, somut verileri dikkate alır, ayrıntıları boş verip başlangıç ve son kısımlarıyla ilgilenir, görsel uyarıcılara yanıt verir ve duygular tarafından yönetilir.

Satın alma eyleminin de içinde yer aldığı birçok karar, sürüngen beynin ikna edilmesiyle şekilleniyor. Öyleyse, bir pazarlamacının yapması gerekenler de açıklık kazanıyor: sıkıntıyı teşhis etmek, iddialarını farklılaştırmak, kazancı göstermek ve sürüngen beyne iletiler göndermek.