İnternet reklam harcamaları 9 kat hızlı büyüyor

ZenithOptimedia'nın 2008 yılı için öngördüğü global reklam harcamaları raporuna göre Olimpiyat Oyunlarının 2008 yılında global reklam pazarındaki televizyon payını yüzde 38,2’ye çıkarması bekleniyor...

05.11.2007 - 09:49 | MediaCat

ZenithOptimedia’nın 2008 yılı için öngördüğü global reklam harcamaları raporuna göre Olimpiyat Oyunlarının 2008’de global reklam pazarındaki televizyon payını yüzde 38,2’ye çıkarması bekleniyor.

İnternet reklam harcamalarının ise pazarın geri kalanına oranla dokuz kat daha fazla büyüyerek yüzde 30 büyüme göstermesi bekleniyor.

Rapora göre 2006 ile 2009 arasında internet reklam harcamaları yüzde 85 artacak ve pazar payı yüzde 6.1’den 9.5’e yükselecek.

Mecralara göre global reklam harcamaları (milyon dolar)


2005 – 2009 arasında toplam reklam harcamalarının mecralara göre pazar payı dağılımları (yüzde ile)

PVR’ların yayılması, izleyicilerin büyük kanallardan tema kanallarına geçiş yapması ve internetle yapılan yarışa rağmen televizyonun, 2008’de global reklam harcamaları içindeki payını, yüzde 37,9’dan (2007) yüzde 38,2’ye çıkarması bekleniyor. Buna rağmen televizyon Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’daki birçok ülkede pazar payını kaybediyor. 2008’de Kuzey Amerika’daki reklam harcamalarında televizyon payının 0,3 oranında düşüş göstererek yüzde 32.4’e gerilemesi, Batı Avrupa’da ise 0,5 oranında düşüş göstererek yüzde 30.4’e gerilemesi bekleniyor.

Televizyon buna rağmen dünyanın geri kalanında en hızlı büyüyen pazar olmaya devam ediyor. Bu pazarlarda televizyon reklam harcamalarından daha büyük pay alıyor çünkü televizyonu diğer mecralara tercih eden FMGC reklamcılarına daha fazla bağımlılar ve daha az medya seçenekleri var.

Beijing’de yapılacak Olimiyat Oyunları’nın da 2008’de özellikle Çin’de ve komşularında televizyona ekstra etki yaratacağı ön görülüyor. Olimpiyatların etkisiyle 2008’de televizyon payındaki büyümenin Çin’de 0,5 büyüme oranında ve yüzde 42.3 olarak gerçekleşmesi; Asya-Pasifik’te 0,3 büyüme oranında ve yüzde 42,5 olarak ve tüm dünyada 0,2 büyüme oranında ve yüzde 38,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

İnternet reklamcılığında geçtiğimiz 3 ay içerisinde yeniden revize edilen raparlara göre, bu mecrada yüzde 29,9 büyüme (üç ay önce yüzde 28.6’ydı) öngörülüyor ve 2006 ile 2009 arasında yüzde 85 büyüme bekleniyor. Ayrıca 2009 yılında intenet harcamalarının tüm harcamaların yüzde 9.5’ini oluşturması (üç ay önce yüzde 9,4 tahmin edilmişti) bekleniyor.

İnternetten en çok çeken mecra ise gazeteler. Gazetelerin 2006’da yüzde 29 olan dünya reklam harcamalarındaki paylarının, 2009’da yüzde 26.2’ye düşmesi bekleniyor. Açıkhava mecrasının ise aynı periyotta tam tersine pazar payını yüzde 5.6’dan yüzde 5.9’a çıkarması öngörülüyor.

Bölgelere göre büyük medya (gazete, dergi, TV, radyo, sinema, açıkhava, internet) reklam harcaması (milyon dolar)

Büyük Medya (gazete, dergi, TV, radyo, sinema, açıkhava, internet) Yıldan yıla değişim (yüzde ile)

Batı Avrupa, Asya-Pasifik ve Latin Amerika için tahminler değişmezken, Merkez – Doğu Avrupa ve Orta Doğu büyüme yaşanan bölgeler arasında. Merkez – Doğu Avrupa’da yüzde 18,3 büyüme ( üç ay önceki yüzde 16.9’dan) ; Afrika, Orta Doğu ve Dünyanın geri kalanında ise yüzde 17.2 büyüme ( üç ay önceki yüzde 15,6’dan) öngörülüyor. Buna göre en hızlı büyüyen 10 pazarın 8’i Merkez – Doğu Avrupa’da yer alırken, 2’si Orta Doğu’da bulunuyor.


En hızlı büyüyen 10 reklam pazarı (Büyüme yüzde ile)