İnformatik Bilişim Teknolojileri iletişim ajansını seçti

Şirket iletişim danışmanlığı hizmeti için Kutadgu Danışmanlık'la anlaştı.

06.11.2013 - 15:50 | MediaCat

İnformatik Bilişim Teknolojileri iletişim ajansını seçti

İnformatik Bilişim Teknolojileri iletişim danışmanlığı hizmetlerini alacağı iş ortağını Kutadgu Danışmanlık olarak belirledi.

Kutadgu Danışmanlık, İnformatik Bilişim Teknolojileri’ne küresel şirket hedefleri doğrultusunda, iletişim faaliyetlerini yoğunlaştırmak ve geliştirmek amacıyla iletişim danışmanı olarak kurumsal iletişim, iş ve pazarlama iletişimi, medya ilişkileri, risk ve kriz iletişimi ve değişim/iç iletişim hizmetlerini sunacak.