İDA artık Reklam Özdenetim Kurulu’nda

Dernek, etik hizmet platformu RÖK'ün üyeleri arasındaki yerini aldı.

25.04.2017 - 08:20 | MediaCat

yeni müşteri

“Pazarlama iletişiminin evrensel hale gelmiş uluslararası kaynaklara dayanan kurallara göre yürütülmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması ile özdenetim bilincinin yerleştirilmesi” misyonuyla hareket eden Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK), iletişim danışmanlığı şirketlerini temsilen İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’ni (İDA) bünyesine kattı.

İDA’nın RÖK’te üstlendiği görevin pazarlama iletişiminin güçlendirilmesi adına çok önemli olduğunu belirten İDA Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Gümrah konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“İDA’nın temel misyonu, sektörünün faaliyet gösterdiği alanlardaki etkin kurumlarda temsil edilmesi ve kalıcı sektörel katkı sunabilmektir. Bu doğrultuda son dönemde büyük hız verdiğimiz sektörel işbirliği çabalarının bir yansıması da bugün RÖK üyeliğimiz ile gerçekleşti. Bu işbirliğinin yarattığı sinerjinin, sektörün bütün paydaşlarına katma değer yaratacağına inanıyoruz.”