Havas satılıyor mu?

Vivendi-Havas birleşmesine dair haberler giderek ısınıyor.

08.06.2017 - 11:12 | Tuğba Dülger Özöğretmen

Havas Creative Group'ta yeni yapılanma

Digiday’de Seb Joseph tarafından kaleme alınan habere göre uzun süredir devam eden kulislerin ardından, Havas ve Vivendi birleşmesi dün atılan bir adımla nihayete ermeye bir adım daha yaklaştı.

Fransız medya kuruluşu Vivendi’nin, Bolloré Groupe himayesindeki Havas’ın yüzde 60’ını 2,5 milyar dolar karşılığında alacağı yönündeki haberler akıllarda bazı soru işaretleri bırakıyor elbette. İlk soru ise bu bağın, Havas’ın reklam kolunu Vivendi çatısı altındaki Universal Music Group ve Canal+ için çalışan bir in-house ajansa dönüştürüp dönüştürmeyeceği yönünde.

Havas halihazırda, Vivendi Yönetim Kurulu Başkanı ve en fazla pay sahibi olan hissedar Vintent Bolloré’nin oğlu Yannick Bolloré’nin CEO’luğunda yönetiliyor. Hatırlatmakta fayda var; holding yakın zamanda kreatif, medya, data ve içerik yetkinliklerini, markalarına tekil çözümler sunacak şekilde yeniden yapılandırmıştı.

Medya kanadında ne olur?

Havas’ın medya satın alma kolunda bağımsızlığını koruması önemli bir konu. Ek olarak Vivendi’nin medya kanallarına fayda sağlayacak şekilde, bu birleşmenin markalara özel yeni içerik paketleri sunması beklentiler arasında.

Results International Direktörü Mark Cox, Havas’ın büyük holding şirketlerinden ayrı bir konumda yer aldığının altını çiziyor. Örneğin WPP geçtiğimiz üç yılda 150’den fazla satın alma faaliyeti gerçekleştirirken bu sayı Havas için 30’dan az. Ancak bahsi geçen birleşme Havas’ın bu kabiliyetlerini artırabilir. Hem diğer reklam holdinglerine hem de rekabete dahil olan danışmanlık şirketlerine karşı elini güçlendirebilir.

Kaynak: Digiday