Grup 7 İletişim’e yeni müşteri

Ajans müşteri portföyünü genişletiyor.

23.07.2019 - 09:27 | MediaCat

yeni müşteri

Depremin konutlarda neden olabileceği hasarları Zorunlu Deprem Sigortası’yla güvence altına alan ve deprem konusunda toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), iletişim ajansını seçti. Buna göre, DASK’ın iletişim ajansı Grup 7 İletişim oldu.

Grup 7 İletişim,  yeni dönemde DASK’a stratejik iletişim danışmanlığı kapsamında kurumsal iletişim ve itibar yönetimi, proje tasarımı ve yönetimi, medya ilişkileri yönetimi, sosyal medya yönetimi, konu, gündem ve kriz yönetimi hizmetlerini verecek.