Google enerji yatırımı yapıyor

Google, yeni oluşturduğu Yenilenebilir Enerji Grubu ile enerji alanında devrim yaratacak teknolojilere

28.11.2007 - 08:43 | MediaCat

Google, yeni oluşturduğu Yenilenebilir Enerji Grubu ile enerji alanında devrim yaratacak teknolojilere yatırım yapıyor.

Google, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine yönelik yeni stratejik girişimiyle ilgili bir açıklama yaptı. Amaç, kömürden elektrik üretimine kıyasla daha ucuz bir yöntem geliştirmek. Bu çalışmanın bir parçası olarak Google, şirket içinde, ilk olarak, güneş enerjisine bağlı termal elektrik teknolojiler, rüzgardan yararlanmaya yönelik yenilikçi yaklaşımlar ve geliştirilmiş geo-termal sistemlere odaklanacak RE < C adını verdiği bir araştırma ve geliştirme grubu kuruyor

RE < C, güneş enerjisine bağlı termal elektrik teknolojiler konusunda ciddi bir çaba sarf edecek ve geliştirilmiş geo-termal sistemler konusunda araştırma yapacak, mühendisler ve enerji uzmanları işe alıyor. Google, 2008 yılında yenilenebilir enerji konusunda araştırma ve geliştirmeye onlarca milyon dolar harcayacak. Sermaye planlamasını bir parçası olarak, yenilenebilir enerji projelerine milyonlarca dolarlık yatırım yapmayı öngörüyor.

Google’ın kurucularından, Ürün Bölümü Başkanı Larry Page konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Sektörde verimlilik açısından önde gelen veri merkezlerimizi inşa etme süreçlerinde, büyük ölçekli ve enerji yoğun tesisler hakkında bilgi, uzmanlık ve anlayış kazandık. Arama alanında sunduğumuz yaratıcılık ve yenilikçi yaklaşımımızı şimdi ucuz, büyük ölçekli enerjilerin geliştirilmesini amaçlayan mücadeleye uygulamak istiyoruz” dedi.

Page, “Amacımız, kömüre göre daha ucuz olacak, 1 GW değerinde yenilenebilir enerji kapasitesi inşa etmek. Bunu birkaç yıl içinde gerçekleştirebileceğimiz konusunda iyimseriz. Bu hedefi koymak bizi çok heyecanlandırıyor. Halihazırda, kömüre kıyasla daha ucuz yenilenebilir enerji üretmeye yönelik dikkat çekici teknolojiler mevcut ve biz bu teknolojileri daha da geliştirmek için çalışmaktan heyecan duyacak kişileri bir araya getirmek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Bugün dünyadaki en ucuz elektrik kaynağı olan kömür ürettiği sera gazları bakımından çevre için büyük bir sorun yaratıyor. Yenilenebilir enerjilerin kömürden daha ucuz olması küresel ölçekte sera etkisi yaratan gazların emisyonunu azaltmakta önemli bir rol oynayacak. Her ne kadar yenilenebilir enerji teknolojilerinde yenilikçi çözümler üretmek için çok sayıda insan çalışıyor olsa da, bu teknolojilerin gelişme hızı, kömürün sağladığı ekonomiye rakip çıkartabilmek açısından çok yavaş. Google, bu hedefe odaklanmış yetenekli mühendislerin çok önemli bir fark yaratma olanağına sahip olduğuna inanıyor. Google’ın şirket içindeki yeni ArGe grubu, ilk olarak güneşe bağlı termal enerjinin maliyetini düşürmeye odaklanacak.


Stratejik Yatırımlar ve Bağışlar

Google.org İdari Müdürü Dr. Larry Brilliant yaptığı açıklamada “Bu yolda devam edersek, büyük bir felakete yol açacak iklim değişikliğinden kaçınmamıza yarayacak süper ucuz ve temiz yenilenebilir enerjiyi zamanında sunamayacağız. Açıklamakta olduğumuz programların, bir yeşil elektrik devrimi yaratacağını ve kömüre göre ucuz maliyetle üretilecek ve bu alanda çığır açacak teknolojilere yol açacağını umuyoruz” dedi.

RE < C ile birlikte çalışarak Google.org, sübvanse edilmeyen ve gerçek maliyeti kömürle çalışan elektrik santrallerinden daha ucuz olacak enerji üretiminin yolunu gösterecek stratejik yatırımlar yapacak. Başlangıç olarak, umut vadeden, ölçeklenebilir ve çarpıcı enerji teknolojilerinin sahibi iki şirketle birlikte çalışıyor:

• eSolar Inc.: Merkezi Kaliforniya, Pasadena’da bulunan bu şirket, güneşe bağlı termal enerji alanında uzman. Güneşe bağlı termal enerji, geleneksel elektrik santrallerinde kullanılan yakıtlar yerine, güneş enerjisinden üretilen ısının kullanılması ilkesine dayanıyor ve uygun maliyetle kullanım ölçeğinde enerji üretmek için büyük bir potansiyele sahip.

• Makani Power Inc.: Merkezi Kaliforniya, Alameda’da bulunan şirket, en güçlü rüzgar kaynaklarından yararlanmak amacıyla yüksek bölgelerdeki rüzgardan enerji üreten teknolojiler geliştiriyor. Global ölçekte, yüksek bölgelerdeki rüzgar kaynaklarının sadece küçük bir bölümünden yararlanmak bile dünyamızın elektrik ihtiyacını karşılamaya yetebilir. Bu çerçevede Google geçtiğimiz yıl Mekani Power’a 10 milyon ABD Doları yatırım yaptı.


Kararlılıkla Sürdürülen Diğer Çalışmalar

Google, uzun bir zamandır enerji verimliliği açısından lider olma sıfatını koruyor ve işletme olarak çevresel açıdan sürdürülebilirliğini korumak için kararlı bir şekilde çalışıyor. Yenilenebilir Enerji Grubu ve ilgili yatırımlara ilişkin olarak bugün yapılan açıklama, Google’ın gelecek için temiz ve yeşil enerji amacına bağlılığı çerçevesinde attığı son adım. Google, 2007 yılı itibariyle karbon gazları açısından nötr olma hedefinde kararlı. Şirket, bu hedef doğrultusunda, ABD’deki, kurumsal kullanıma yönelik en büyük güneş enerjisi panelini kurdu. Google aynı zamanda, veri merkezinden, bina inşasına kadar verimliliği artıracak yenilikçi yöntemler uyguluyor.

Ürettiği karbon gazı etkisini azaltmanın yanı sıra Google, aynı zamanda, yeşil teknoloji alanında gelişimi hızlandırmak için de çaba gösteriyor. İçinde bulunduğumuz yıl, enerji açısından daha verimli bilgisayar ve sunucuların tasarımı ve kullanımını savunan, sektördeki diğer lider kuruluşların üyesi olduğu bir konsorsiyum olan İklim Kurtarıcıları Bilişim Girişimi’ne (Climate Savers Computing Initiative), katıldı. Özetle, şirket, Google.org üzerinden, ulusal Yenilenebilir Enerji Standardı gibi, yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesini amaçlayan merkezi ve yerel politikaları desteklemeye devam edecektir.

Google’ın gelecek için temiz enerjiye bağlılığı konusunda daha fazla bilgi almak için www.google.com/renewable-energy adresini ziyaret edebilirsiniz.