Araştırma sektörü yüzde 12 büyüdü

Sektör, 2014'te 500 milyon lira hacme ulaşmayı hedefliyor.

07.07.2014 - 17:53 | MediaCat

Araştırma, pazar araştırması, araştırma sonucu, anket,

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), her yıl yayınladığı büyüme tahminlerinde bu yıl da yanılmadı. Arsan Danışmanlık‘ın ESOMAR ve TÜAD işbirliği ile hazırladığı “Araştırma Sektör Büyüklüğü” raporu sonuçlarına göre sektör 2013’te yüzde 12 büyüdü. Rapora göre sektörün cirosu da 413 milyon lira olarak gerçekleşti.

ESOMAR, her yıl tüm ülkelerin ESOMAR temsilcileri kanalı ile dünya araştırma pazarı büyüklüğünü hesaplamak için bir çalışma yürütüyor ve sonuçları Global Market Research adıyla yayınlıyor. “Türkiye Araştırma Sektörü Büyüklüğü” raporu da, her yıl olduğu gibi bu yıl da ESOMAR soru formuna yapılan bazı eklemelerle sektördeki firmalardan toplanan bilgilerle oluşturuldu.

Bu yıl araştırmaya rekor katılım gerçekleşti ve 37 araştırma şirketi (24 tüzel TÜAD üyesi, 6 bireysel üye ve 7 üye olmayan firma) bilgilerini paylaştı. Ulaşılan toplam ciro rakamı TÜAD Yönetim Kurulu tarafından sektörün bilgi paylaşmayan bölümü için yapılan tahminlerle son haline getirildi.

Bu yıl sektör cirosunun yüzde 86’sı kantitatif, yüzde 12’si ise kalitatif projelerden geldi. Çalışan başına üretilen ciro ise sadece 148 bin lira civarında kaldı. Cironun yüzde 8’i yurt dışında gerçekleşti. Geçen yıl bu rakam yüzde 6 idi.