Ajansın mı var, derdin var!

Amerikan Ulusal Reklamverenler Derneği'nin yaptığı ankete göre, reklamverenler ajanslarından bir hayli şikayetçi.

28.01.2004 - 00:00 | MediaCat

Amerikan Ulusal Reklamverenler Derneği’nin yaptığı ankete göre, reklamverenler ajanslarından bir hayli şikayetçi.

Yılda toplam 100 milyar dolarlık pazarlama iletişimi bütçesine sahip 330 reklamveren arasında gerçekleştirilen ankete göre, başlıca şikayet konularını şunlar oluşturuyor:

Ajansların “yaratıcı kibirleri” yüzünden stratejiye uygun iş yapmakta zorlanmaları. İşleri uzun zamanda ve pahalı üretmeleri. Yapılan işlerin üstünde bir hayli çalışmanın gerekmesi ve entegrasyonun sağlanamaması.

En fazla şikayete konu olan ajans özelliklerinin başında, katılımcıların üçte birinin dile getirdiği “pahalılık” geliyor. Reklamverenlerin dörtte biri de işlerin gecikmesinden ve çok fazla tadilat gerektirmesinden muzdarip. “Yaratıcı kibir” ve reklamveren – ajans entegrasyonunun tam sağlanamaması şikayetleri de reklamverenlerin yüzde 22’si tarafından dile getiriliyor.