Tüketici sorumsuz markaları cezalandırıyor

Türkiye’de Yöntem Araştırma Şirketi tarafından

30.04.2007 - 14:24 | MediaCat

Türkiye’de Yöntem Araştırma Şirketi tarafından yürütülen CSR Monitor 2007 kurumsal sosyal sorumluluk araştırmasının sonuçları belli oldu.

Araştırma sonucuna göre, 2002 yılından bu yana sosyal anlamda sorumsuz davranan şirketleri, ürünlerini satın almayarak ya da haklarında olumsuz konuşarak cezalandıran tüketicilerin oranlarının arttığı görüldü.

Tüketicilerin 2003 yılında üreticilere karşı aldıkları tavırda 2002 yılına oranla bir miktar azalma görülürken sonraki yıllarda oldukça istikrarlı bir artış görülüyor.

Yayınlanan grafikte, sorumsuz davranan şirketleri cezalandırma oranı 2002’de yüzde 13 iken 2003’te yüzde 12 olarak belirtilmiş. 2004 yılında yüzde 18’e çıkan bu oran 2007 yılında yüzde 29’a ulaşıyor.