Sosyal güvenlik sistemine güven eksik

Yenibiris.com tarafından yaptırılan "İş'te Mutluluk Araştırması"nın sonuçlarına göre...

13.01.2009 - 16:04 | MediaCat

Yenibiris.com tarafından yaptırılan “İş’te Mutluluk Araştırması”nın sonuçlarına göre katılımcıların yalnızca yüzde 57’si sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi sahibi. Bilgisi olanların büyük bir kısmı ise sistemi adaletsiz ve yetersiz buluyor!

Türkiye’nin iş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com’un Selas Türkiye Araştırma Firması’na yaptırdığı “İş’te Mutluluk Araştırması”, ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemine duyulan güvenin eksik olduğunu gösteriyor. Saha çalışması Eylül 2008’de gerçekleştirilen “İş’te Mutluluk Araştırması”, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da toplam 1018 kişiyle yüz yüze görüşme (600 kişi) ve internet üzerinden anket (418 kişi) yöntemiyle elde edilen verilere dayanıyor.

Araştırmada farklı konulara yönelik ifadelerin en yüksek 5 puan üzerinden değerlendirildiği bölümde yer alan “sosyal güvenlik sistemine güvenim tam” ifadesi, katılımcılardan 2,22 puan alarak, sisteme güvenin eksik olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmada yöneltilen “Sosyal güvenlik sistemi hakkında bilginiz var mı?” sorusuna ise, iş değiştirmeyi düşünenlerin %58’i ‘evet’ yanıtı verirken, iş arayan katılımcılarda bu oran %54’te kaldı. Sistem hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten %57’lik kesimin büyük bir kısmı ise, sistemi adaletsiz (%13) ve yetersiz (%16) bulduğunu ifade ederken iyi (%6) diyenler azınlıkta kaldı. Katılımcıların %43’ü ise sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti.