En hızlı büyüme TV ve dijitalde

2009 yılında reklam yatırımlarından en büyük payı alan televizyon, 2010 yılında yüzde 40’lık bir artış performansıyla yine en çok yatırım yapılan mecra oldu. Televizyonun ardından en büyük sıçrayış yüzde 38’lik bir oranla dijitalde sağlandı.

07.03.2011 - 00:00 | MediaCat

2009 yılında reklam yatırımlarından en büyük payı alan televizyon, 2010 yılında yüzde 40’lık bir artış performansıyla yine en çok yatırım yapılan mecra oldu. Televizyonun ardından en büyük sıçrayış yüzde 38’lik bir oranla dijitalde sağlandı.

2010 yılında televizyon, reklam yatırımları pastasından yüzde 55,85’lik bir pay aldı. Bu, 2 milyar 18 milyon TL’lik bir reklam yatırımına karşılık geliyor. Televizyonun ardından gazete, reklam yatırımlarından yüzde 23,69’luk pay alarak 856 milyon TL ile ikinci en yüksek paya sahip olurken, açıkhava yüzde 6,98’lik pay ve 252 milyon TL ile üçüncü, hızlı bir sıçrama yaparak açıkhava ile neredeyse başa baş duruma gelen dijital ise yüzde 6,97’lik pay ve 251,8 milyon TL ile dördüncü oldu.

Radyo, 2010 yılı reklam pastasından yüzde 2,87’lik bir pay alarak 104 milyon TL ile beşinci, dergi yüzde 2,39’luk pay ve 86 milyon TL ile altıncı olurken, yüzde 1,26 pay, 45,5 milyon TL ile sinema ise reklam yatırımlarında son sırada yer aldı.