Çevre bilinci artıyor

Türkiye’de Yöntem adlı araştırma şirketi tarafından desteklenen, dünya genelinde 24 ülkede yapılan

09.04.2007 - 16:31 | MediaCat

Türkiye’de Yöntem adlı araştırma şirketi tarafından desteklenen, dünya genelinde 24 ülkede yapılan kurumsal sosyal sorumluluk araştırmasına göre dünyada çevre bilinci artıyor.

Çevre hakkında endişe duyanların oranı yüzde 88 olarak belirlenirken anket sonucunda en endişeli ülkelerin Endonezya (yüzde 99), Portekiz (yüzde 97), Çin (yüzde 96) ve Filipinler (yüzde 72), Rusya (yüzde 77) ve Şili (yüzde 79) olduğu ortaya çıkmıştır.

Yapılan diğer bir ankette “Peki, çevre kirliliği insanların yapabileceği bir şey olmayacak kadar büyük bir sorun mudur? Yoksa, bireysel olarak yapabileceklerimiz var mıdır?” sorularına cevap aranmış. Anket sonucunda, Türkiye’de bireysel olarak yapabileceklerimiz çok az diyenlerin oranının yüzde 43 olduğu görülmüştür.

Algor’un Uygunsuz Gerçek filminden sonra toplumda ve markalar dünyasında çevre duyarlılığı büyük bir ivme kazandı.