ZenithOptimedia, global reklam tahminini artırdı

ZenithOptimedia, sene başında yüzde 3,5 olarak öngürülen global reklam yatırım büyüme tahminlerini...

21.10.2010 - 00:00 | MediaCat

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük medya planlama ve satınalma ajanslarından olan ve özellikle çeyrekler bazında açıkladığı reklam yatırım öngörü raporlarının tutarlılığıya bilinen ZenithOptimedia, sene başında yüzde 3,5 olarak öngürülen global reklam yatırım büyüme tahminlerini, beklentilerin üzerinde gerçekleşen yaz dönemi sebebiyle yüzde 4.8 olarak güncelledi. Özellikle Avrupa’da, yaz döneminin 2010 yılında Dünya Kupası’nın da etkisiyle geçmiş senelere oranla daha hareketli geçmesi büyümeyi tetikleyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir.

Dünya genelinde olduğu gibi tüm bölgeler de beklenenin üzerinde büyüme rakamları gerçekleştirmiştir. En ciddi güncelleme Güney Amerika bölgesinde gerçekleşmiştir. yüzde 7 olarak hedeflenen 2010 büyümesi Brezilya’daki ciddi artış sebebiyle yüzde 16.8 olarak revize edilmiştir. Kuzey Amerika’daki büyüme yüzde 1,3’ten yüzde 2,4’e, Batı Avrupa’daki büyümenin ise yüzde 2.2’den yüzde 3’e çıkması beklenmektedir.

2009 yılındaki krizden en çok etkilen bölge, Türkiye’yi de içinde bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa bölgesiydi. 2010 yılında ise bu bölge ikiye bölünmüş durumda. Beyaz Rusya, Bosna, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Ukrayna gibi pazarların çabuk toparlandığı gözlenmekte ve yüzde 10 ile yüzde 30 arasında büyüme beklenmektedir. Bu bölgedeki bazı ülkeler ise hala ekonomik problemler ile boğuşmakta, bu da reklam yatırımlarını olumsuz etkilemektedir. Bulgaristan, Yunanistan, Estonya, Macaristan ve Letonya gibi ülkelerde reklam yatırımlarında yüzde 4 ile yüzde 17 arasında küçülme beklenmektedir.

2011 büyüme beklentisi de yüzde 4,5’tan yüzde 4,6’ya çekilmesine rağmen 2010’daki yüzde 4.8’lik büyümenin gerisinde kalacak. 2012 için ise büyüme yüzde 5,4 olarak öngörülmektedir. Reklam piyasındaki olumlu gelişmelere rağmen büyümenin GSYİH’deki büyümenin altında kalması (yıllık yüzde 6), GSYİH içinde pay kabetmesine sebep olması bekleniyor. 2007 yılında reklam yatırımlarının GSYİH’ye oranı yüzde 0.88’ken, 2010’da yüzde 0.75, 2012’de ise yüzde 0.74’e gerilemesi beklenmektedir. Ekonomik istikrarın sağlanması halinde reklam yatırımlarındaki artışın GSYİH’nın üzerine çıkması ve bu oranın artış trendine girmesi beklenmektedir.

Kriz döneminden fayda gören mecra, tüketicilerin evde geçirdikleri zamanın artması sebebiyle, TV’dir. TV yatırımlarındaki artışın kriz sonrasında da devam etmesi beklenmektedir. 2008 yılında yüzde 38 olan TV payının 2012’de yüzde 41.6’ya gelmesi öngörülüyor. Internet bu dönemde istikrarlı artışına devam etmektedir. 2008 yılında yüzde 10.5 olan internetin payının yüzde 16.8’e çıkması öngörülmektedir. Gazeteler 1987’den beri süre gelen gerilemesine devam ediyor. 1987’de yüzde 40.6 olan gazetelerin toplam yatırımdan aldığı pay, 2009’da yüzde 23’e gerilerken 2012’de yüzde 19’a düşmesi beklenmektedir.