Yahoo-Google rekabeti kızışıyor

Yahoo, online reklam satış sitesi olan Right Medya’ya 680 milyon dolar ödeyerek hissedar oldu.

01.05.2007 - 11:47 | MediaCat

Yahoo, online reklam satış sitesi olan Right Medya’ya 680 milyon dolar ödeyerek hissedar oldu. Yaptığı pazarlık sayesinde Yahoo, reklam sektöründe 20.000’den fazla alıcı ve satıcıya ulaşabilecek.

Bu durum aynı zamanda Yahoo’yu, DoubleClick’i alan Google ile karşı karşıya getirerek bir rekabet ortamı doğmasına yol açtı.
Forrester Araştırma şirketinin analisti olan Charlene Li, konuyla ilgili yazısında Yahoo’nun gelecekte etkili olacak bir alan için yatırım yaptığını ve gelecekle bugün arasında bir köprü kurduğunu belirterek, Google’ın reklam satışlarının zorlaşacağını ve bu anlamda oldukça sıkıntılar yaşayacağının açık olduğunu vurguladı.