Sabancı 2007 net dönem karını açıkladı

Hacı Ömer Sabancı Holding'in 2007 yılında net dönem kârı,

14.04.2008 - 09:56 | MediaCat

Hacı Ömer Sabancı Holding’in 2007 yılında net dönem kârı, bir önceki yıla göre yüzde 96 oranında artarak 969 milyon YTL olarak gerçekleşti. Sabancı Holding’ten mali tablolar hakkında yapılan yazılı açıklamaya göre, holdingin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle sona eren döneme ait konsolide mali tablolarında satışları 19 milyar 341 milyon YTL oldu.

Söz konusu dönemde Sabancı Holding’in faaliyet kârı ise 2 milyar 701 milyon YTL olarak gerçekleşti. 31 Aralık 2007 sonu itibari ile Sabancı Holding’in varlıkları bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında artış kaydederek toplam 79 milyar 330 milyon YTL’ye çıktı. Sabahcı Holding’in öz kaynakları ise yüzde 25’lik artışla 8 milyar 550 milyon YTL seviyesine ulaştı.

Kaynak: Referans