RTÜK de denetlenecek

RTÜK'ün Sayıştay denetimine tabi olmasının istendiği Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik

24.01.2007 - 15:45 | MediaCat

RTÜK’ün Sayıştay denetimine tabi olmasının istendiği Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarının gerekçesinde, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında ortaya çıkan hukuksal boşluğun giderilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı dikkate alınarak hazırlanan tasarıya göre, RTÜK’ü Sayıştay denetleyecek. Bunun yanı sıra, yayın ilkelerine aykırı fiilde sorumlulukları belirlendiği takdirde ilgili programın yapımcısı ve sunucusu, ceza süresi içerisinde hiçbir ad altında başka bir program yapamayacak ve sunamayacak.