Bush’un PR sevgisi

Bush yönetimi, halkla ilişkiler harcamalarını yüzde 128 artmış.

28.01.2005 - 00:00 | MediaCat

Bush yönetimi, halkla ilişkiler harcamalarını yüzde 128 artmış.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Parti grubunun yayınladığı bir rapora göre, Bush yönetimi halkla ilişkiler için yılda 88 milyon dolar harcıyor. Bu durum, Clinton’ın son yılındaki (2000) 50 milyon dolara oranla yüzde 128’lik bir artışa işaret ediyor.

AdAge’in sözkonusu rapordan aktardığı bilgilere göre, 2004 yılında toplam halkla ilişkiler harcamalarının yüzde 40’ı farklı şirketlerden teklif alınmaksızın gerçekleşmiş. Demokratlar sözkonusu harcamaların önemli bir bölümünün gerçekte “örtülü propaganda” olduğunu öne sürüyor ve bunu önleyecek yasal düzenlemeler yapılmasını istiyor.