Türk Telekom: Danıştay kararı henüz bize ulaşmadı

Danıştay 13. Dairesi, Türk Telekom'un 1 Mart'ta uygulamaya koyduğu yeni fiyat tarifelerine ilişkin 'yürutmeyi durdurma kararı almıştı. Türk Telekom bu karara ilişkin bir basın açıklamasında bulundu.

11.06.2007 - 09:45 | MediaCat

Danıştay 13. Dairesi, Türk Telekom’un 1 Mart’ta uygulamaya koyduğu yeni fiyat tarifelerine ilişkin ‘yürutmeyi durdurma kararı almıştı. Türk Telekom bu karara ilişkin bir basın açıklamasında bulundu.

Türk Telekom’dan gelen açıklama şöyle:

“Danıştay 13. Dairesi’nin Türk Telekom’un 1 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren tarifelerinin onaylanmasına ilişkin Telekomünikasyon Kurumu kararı hakkında vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararını basın yoluyla öğrenmiş bulunuyoruz. Henüz tarafımıza resmi yollarla intikal etmiş herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, şirketimiz Danıştay kararının kendisine ulaşmasını müteakip devam etmekte olan hukuki sürece ilişkin değerlendirmesini yapacaktır. Türk Telekom, her zaman ve her halükarda olduğu gibi, yüce Türk Adaleti’nin vereceği karara saygı gösterecek ve bu kararlar doğrultusunda hareket edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”