TRT, Basın Konseyi’nden çekiliyor

Bizzat Başkanı bulunduğu konsey tarafından, Basın Meslek İlkeleri’ni çiğnediği tespit edilerek uyarılan...

04.11.2010 - 00:00 | MediaCat

Bizzat Başkanı bulunduğu konsey tarafından, Basın Meslek İlkeleri’ni çiğnediği tespit edilerek uyarılan, sonrasında da tuhaf bir oylamayla yeniden Basın Konseyi Başkanlığı’na seçilen gazeteci Oktay Ekşi’nin durumu; tarafsızlığı uzun süredir tartışılan konseyin itibarını fazlasıyla sarsmıştır.

‘Basın etiği’ gibi önemli bir alanda fonksiyon icra etme kararlılığında olan konseyin, mevcut şekli, yapısı ve yönetim biçimi, bu hedefini yerine getirmesini imkânsız kılmaktadır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun bugünden itibaren böyle bir yapı içerisinde varlığını devam ettirmesi, Kurumun saygınlığı açısından uygun görülmemiştir.

Kuruluş amacına uygun şekilde yeniden yapılandırılana kadar, TRT olarak, Basın Konseyi’nden çekiliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ