Sabah ve ATV’nin satışına dava

Sabah ve ATV'nin satışına ilişkin yürütmenin durdurulması için İstanbul İdare Mahkemesine başvuruda bulunan...

07.11.2007 - 16:03 | MediaCat

Sabah Yayıncılık A.Ş’nin ortaklarından olduğunu belirten Mahmut Yücepur, Sabah ve ATV’nin satışına ilişkin yürütmenin durdurulması için İstanbul İdare Mahkemesine başvurdu.

Mahmut Yücepur, mahkemeye verdiği dava dilekçesinde, 14 milyon hisse ile halka açık olan Sabah Yayıncılık A.Ş’nin ortağı olduğunu ifade ederek, şirketin hakim ortağı durumunda olan Bilgin Grubu’nun bankası “Etibank”a el konulması dolayısıyla Sabah Yayıncılık A.Ş’nin 27 Ekim 2000 tarihinde kapatıldığını belirtti.

Şirketin, Bilgin Grubu’nun borçlarına karşı TMSF tarafından Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı bir şekilde müteselsil kefil alındığını anlatan Yücepur, Sabah Yayıncılık A.Ş’nin halka açık olmasına rağmen TMSF’nin, şirket sanki Bilgin Grubu’na aitmiş gibi hareket ettiğini savundu.

TMSF’nin, satış ilanında azınlık hisse sahiplerinin haklarını koruyucu bir düzenleme yapmadığını ifade eden Yücepur, Sabah Gazetesi’ni yayımlama hakkının hileli bir şekilde halka açık olan Sabah Yayıncılık A.Ş’den, Merkez Gazete, Dergi, Basım, Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, gazetenin isim hakkının da benzer şekilde Bilgin Yayıncılık’a devredildiğini öne sürdü.

Yücepur, bu duruma ilişkin SPK ve TMSF’nin herhangi bir işlem tesis etmediği ve hileli işlemler nedeniyle azınlık pay sahiplerinin mağdur duruma düşürüldüğünü kaydetti.

Söz konusu devir işlemlerinin iptali için en kısa sürede Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava açılacağını bildiren Yücepur, “Açılacak olan bu dava, satışa konu mal varlığının mülkiyetinin kime ait olduğunun tespitine ilişkin olacağından öncelikle bekletici mesele yapılarak satışın bekletilmesine ve nihayetinde iptaline, aksi takdirde paraların dağıtımının ticaret mahkemesinde açılacak dava sonuçlanıncaya kadar bekletilmesine karar verilmesi gerekmektedir” dedi.

Dilekçede, telafisi imkansız zarara yol açacağı gerekçesiyle Sabah ve ATV’nin ticari ve iktisadi bir bütün olarak yapılacak olan 5 Aralık 2007 tarihli satışına ilişkin yürütmenin durdurulmasına ve satışın iptaline karar verilmesi istendi.