İstanbul 2010 İletişim İhalesi iptal edildi

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı olarak, 30 Ocak Cuma günü kamuoyuna duyurduğumuz...

17.04.2009 - 12:08 | MediaCat

İstanbul 2010 İletişim İhalesi iptal edildi. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından gönderilen bildiri şu şekilde:

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı olarak, 30 Ocak Cuma günü kamuoyuna duyurduğumuz “Yaratıcı Çalışma ve Kampanya Planlama, Yurtiçi ve Yurtdışı Medya Satın alma, Açık Hava Mecra Satın alma, Web Sitesi Tasarımı ve İşletimi, Basın-Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi” ihalesi ön yeterlik değerlendirmesi sonucu ihaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten (5) az olması veya davet sonucu ihaleye teklif verecek isteklinin sayısının üçten (3) az olması halinde ihalenin iptal edileceği hususu nedeniyle iptaline karar verilmiştir.