Content Marketing: Social @ the Core – YÜCE ZEREY

İçerik Pazarlama Organizasyonu Entegre Pazarlama İletişim Sürecinde İçerik Pazarlama’sının konumu, roller ve sorumluluklar Sosyal Dinleme Marka Diyalogları Analizi İçerik Üretimi İçerik = f(hikaye) Dİnamik Hikaye Anlatımı İçerik Yönetimi Ölçümleme Kriterleri ve Teknikleri    

15.03.2013 - 18:04 | MediaCat

  • İçerik Pazarlama Organizasyonu
  • Entegre Pazarlama İletişim Sürecinde İçerik Pazarlama’sının konumu, roller ve sorumluluklar
  • Sosyal Dinleme
  • Marka Diyalogları Analizi
  • İçerik Üretimi
  • İçerik = f(hikaye)
  • Dİnamik Hikaye Anlatımı
  • İçerik Yönetimi Ölçümleme Kriterleri ve Teknikleri