Bush karşıtı filme engel

Oscar ödüllü belgeselci Michael Moore, yeni filminin dağıtımının Walt Disney tarafından engellendiğini açıkladı.

05.05.2004 - 00:00 | MediaCat

Oscar ödüllü belgeselci Michael Moore, yeni filminin dağıtımının Walt Disney tarafından engellendiğini açıkladı.

Moore’un “Fahrenheit 9/11” adlı filmi Bush ailesinin zengin Suudilerle ilişkilerini anlatıyor ve Bush’un 11 Eylül öncesi ve sonrasındaki terörizm karşıtı politikalarını eleştiriyormuş.

Michael Moore’un filminin ismi, totaliter bir yönetimin anlatıldığı, Fransız yönetmen Truffaut’nun ünlü “Fahrenheit 451” filmine bir gönderme içeriyor aynı zamanda.