Bilişim sektörüne standartlar geliyor

TÜBİSAD, bilişim sektörünün sağlıklı gelişimini sağlamak, hizmet ve servis kalitesini standartlaştırarak sektörün saygınlığını

27.02.2008 - 10:27 | MediaCat

TÜBİSAD, bilişim sektörünün sağlıklı gelişimini sağlamak, hizmet ve servis kalitesini standartlaştırarak sektörün saygınlığını korumak ve etkinliğini artırmak için yürüttüğü Bilişim Hizmetleri Sertifikasyon çalışmalarını 26 Şubat’ta Ankara’da tanıttı. Toplantıda, bt_POTA Bilişim Hizmetleri Sertifikasına başvuran 21 bilişim firmasına teşekkür plaketi verildi.

Bilişim sektörünün sağlıklı gelişimi, daha mutlu müşteriler ve daha verimli bir sektör yaratmak amacıyla sunulan hizmetlerin adını koyan ve standartları belirleyen TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği), bt_POTA Bilişim Hizmetleri Sertifikasyon çalışmalarını kamuoyuna tanıtmak ve bilişim firmalarıyla paylaşmak amacıyla, 26 Şubat Salı günü Ankara Swissôtel’de bir lansman toplantısı düzenledi.

“Doğru Hizmet ve Kalıcı Başarı İçin bt_POTA” isimli toplantı, TÜBİSAD Başkanı Tuğrul Tekbulut, Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan’ın konuşmalarıyla açıldı. Ardından, TÜBİSAD Hizmetler Komisyonu Başkanı Turgut Gürsoy, “bt_POTA: Bilişim Sektöründe Standartlaşma ve Sertifikasyon” konulu bir sunum yaptı. Toplantıda, bilişim sektöründe standartlaşmanın ve sertifikasyonun önemine inanan firmalar görüşlerini dile getirdi. Toplantının sonunda, sektörün temsilcisi olarak sertifikasyon çalışmalarına destek veren ve sertifika almaya aday 21 bilişim firmasının üst düzey yöneticisine teşekkür plaketi verildi.

bt_POTA Bilişim Hizmetleri Sertifikası, bilişim firmalarını uluslararası standartlara paralel olarak bu hizmetler için yetkilendiriyor. Böylece bilişim sektörü, sunduğu hizmetlerin kapsamını, verimliliğini, müşteri memnuniyetini, kalitesini, güvenliğini, güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini taahhüt ediyor. Bu sertifikasyon, bilişim sektörünü hizmet standartlarına kavuşturuyor.

Bilindiği gibi TÜBİSAD, geçen yıl, geleceğin en önemli altyapı ve yatırımlarının bilişim sektöründe yapılacağı düşüncesiyle, bilişim hizmetlerinde bir standart oluşturmak üzere, sektörde bir ilk olarak, “bt_POTA Bilişim Hizmetleri Ortak Platformu” adıyla önemli bir çalışma başlatmıştı.

TÜBİSAD Başkanı Tuğrul Tekbulut, konu hakkında şunları söylüyor: “Türkiye’nin teknolojinin oluşturduğu fırsatlardan yararlanarak, katma değer, istihdam ve refah üretmesi için mevcut durumda ithalata dayalı ve donanım ağırlıklı olan bilişim pazar kompozisyonunun tersine çevrilerek, yerel katma değer lehine olan ve şu anda azınlığı teşkil eden yazılım ve bilişim hizmetlerinin pazar payının artırılması gerekmektedir. Bunun için de sektörün standartlarının olması gerekiyor. bt_POTA Bilişim Hizmetleri Ortak Platformu’nun çalışmalarıyla, bilişim sektöründeki oyuncuların, hizmet seviyelerini ve kalite ölçütlerini bilerek, ortak terminolojide birleşerek, rekabet koşullarında adil bir platforma kavuşmalarını; bilişim hizmetlerinde uluslararası standartların oluşmasını, servis kalitesinin standardize olmasıyla sektörün saygınlığının korunmasını ve etkinliğinin artmasını hedefliyoruz.” Tekbulut, bt_POTA tarafından oluşturulan bt_POTA Bilişim Hizmetleri Sertifikasıyla, bilişim teknolojileri sektörünün standartlara kavuşturularak gelişiminin sağlanacağını, sektörde yetkinliklerin belirleneceğini, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin yükseleceğini, sektörün tüm dünyada takdir edilen bir hizmet kalitesi ve pazar büyüklüğüne kavuşacağını, istihdamın artacağını, Türkiye’nin arzu edilen refaha ulaşmasına katkıda bulunulacağını da sözlerine ekliyor.


Sertifika başvuruları ve belgelendirme

Bilişim sektöründe tüzel kişiliklerle faaliyet gösteren, bt_POTA kapsamındaki bilişim hizmetlerini kendi firması dışındaki firmalara sağlayan tüm kuruluşlar, sertifikaya aday olabiliyor. Sertifikaya aday olmak isteyen bilişim hizmetleri firmaları, bt_POTA Belgelendirme Kurulu’na başvuruda bulunacak. Bilişim sektörü firma temsilcileri, müşteriler, akademisyenler, kamu temsilcileri ve üniversite üyelerinden oluşan bt_POTA Belgelendirme Kurulu, sertifikasyon sürecine başvuran firmaları değerlendirmeye alarak, denetleme yapacak firmayı atayacak. Denetim firması tarafından hazırlanan değerlendirme raporu doğrultusunda, belgelendirme kurulunun kararıyla sertifikalandırma gerçekleşecek. bt_POTA kapsamında konvansiyonel hizmetler, dış kaynak kullanımı hizmetleri, çözüm geliştirme ve uyarlama hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri belgelendirilecek.


Türkiye’de teknolojinin değeri, bilişimin gelişimi ve dünya pazarları

IDC’nin Türkiye BT Hizmetleri Pazarı Raporu’na göre, Türkiye teknolojinin değerini en geç anlayan ülkelerden biri oldu. Ancak, önümüzdeki 3 senede, benzerleri içinde en büyük aşamayı Türkiye’nin kaydetmesi öngörülüyor. Polonya ve Türkiye, gelişmiş ülkelerle aralarındaki mesafeyi kapatmanın yolunun bilişimden geçtiğini fark eden ülkeler arasında yer alıyor.

2005-2010 döneminde, Türkiye dahil bütün ülke pazarlarında, hizmet gelirlerinde hızlı bir artış trendi yakalanacağı tahmin ediliyor. Gittikçe daha fazla ürünün hizmet olarak sunulmaya başlaması, var olan altyapılardan elde edilen faydanın verimli kullanımı sağlayan hizmetlerle artırılması, yatırımların çözüm odaklı hale dönüşmesi ile paralel olarak implementasyon hizmeti ihtiyacının artması, bu trendin temel sebepleri olarak görülüyor.

Türkiye için de geçerli olan bu olumlu eğilim, Türkiye pazarının toplam gelirleri içinde hizmet payının beklenenin altında kalacağı gerçeğini değiştirmiyor. bt_POTA, öngördüğü standartlaşma sayesinde hizmet gelirlerinin payını artırmayı hedefliyor.


Dünya pazarları ve Türkiye’de bilişim yatırımının dağılımı (2005)

Türkiye ile diğer gelişmiş ülke bilişim yatırımları kıyasladığında, Türkiye’nin, Polonya’nın tersine, bilişim yatırımlarında yapısal olarak da bir farklılık içinde olduğu görülüyor.

Gelişmiş ülkelerde teknoloji yatırımları ağırlıklı olarak teknolojik hizmet alımlarına giderken, Türkiye’de pazar daha çok bireysel sistemlerden oluşuyor. Gelişmişliğin önemli göstergelerinden hizmet alımları konusunda ise gidilecek çok yol olduğu anlaşılıyor.

Avrupa’da her 1 dolarlık donanım yatırımı karşılığında 1,5 dolarlık hizmet geliri oluşurken, Türkiye’de her 1 dolarlık donanım yatırımı karşılığında 0,2 dolarlık hizmet geliri oluşuyor.


Çözüm var

TÜBİSAD, hizmet gelirlerinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri getiriyor. Hizmet standartlarının oluşturulması ve korunması, bunlardan biri. Hizmet kalite standartlarının oluşturulması, bu kalite standardına uygun nitelikte eleman bulundurulması ve hizmet sunumunun standartlara uygun olarak yapılması, hem müşteri memnuniyetini, hem de müşterideki kalite bilincini bir üst seviyeye taşıyor. Lisanslı kullanım ve anlaşmalı servis paketlerinin desteklenmesi ve hedef büyütülmesi de çözüm önerileri arasında yer alıyor. TÜBİSAD, bt_POTA ile, bu çözüm önerilerinin yaşama geçirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.


Yurtdışı örnekleri

TÜBİSAD’ın bt_POTA çalışmaları, AB’ye uyum sürecinde bilgi toplumu oluşturmaya yönelik olarak, BT sektöründe standartlaşmaya katkıda bulunmak amacıyla yürütülüyor. TÜBİSAD’ın Türkiye’de başlattığı bilişim standardizasyonu ve sertifikasyonu çalışmalarının yurtdışında da birçok örneği bulunuyor:

• ICT Standards Board: Avrupa’nın üç tanınmış standardizasyon kurumunun (CEN, CENELEC ve ETSI) oluşturduğu bir inisiyatif. Avrupa Komisyonu ile ortak araştırmalar yürütüyor. Komisyonun eEurope başlıklı girişimi kapsamında Avrupa BİT (bilgi ve iletişim teknolojileri) sektörünün standardizasyonuyla ilgili çalışmalarda bulunuyor.

• ISO/IEC 20000: BT Hizmetleri Yönetimi alanındaki ilk uluslararası standart. BT hizmetlerinin verimli şekilde yürütülmesiyle ilgili süreçleri belirliyor. ITIL (BT Altyapı Kütüphanesi) ile uyumlu.

• ITIL (BT Altyapı Kütüphanesi): BT altyapı, geliştirme ve operasyon yönetimi için konsept ve tekniklerden oluşan ITIL, aynı zamanda sertifikasyon kurulu aracılığıyla başvuru yapan firmaları da gerekli yetkinliğe sahip olmaları şartıyla sertifikalandırıyor.

• EICTA / Avrupa Komisyonu: Avrupa Komisyonu, bilgi toplumu stratejisi kapsamında Avrupa BİT sektöründe standardizasyon çalışmaları yürütüyor. Avrupa’nın en büyük BT derneği konumundaki EICTA (Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sanayi Derneği) tarafından da katkıda bulunulan bu çalışmalara yönelik en güncel toplantı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen’in de katılımıyla 12 Şubat 2008 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi.

bt_POTA ve sertifikaları ile ilgili detaylı bilgi için www.btpota.org adresi ziyaret edilebilir.

Giriş

Parolanı mı unuttun?

Parolanı mı unuttun?

Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Giriş

Gizlilik Politikası

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.