‘Ali Taran’ın işini tümüyle eve taşıması emekliliğe yumuşak bir geçiştir’

MediaCat Online, 11-22 Eylül 2008 tarihleri arasında yayınladığı anket aracılığıyla...

23.09.2008 - 09:59 | MediaCat

MediaCat Online, 11-22 Eylül 2008 tarihleri arasında yayınladığı anket aracılığıyla ‘Ali Taran’ın işini tümüyle eve taşımasını nasıl yorumluyorsunuz?’ sorusuna cevap aradı.

867 katılımın gerçekleştiği ankette, katılanların 316’sı (yüzde 36.45) ‘Emekliliğe yumuşak bir geçiştir’ derken, 236’sı (yüzde 27.22) ‘Ne diyorsa odur!’, 190’ı (yüzde 21.91) ‘Ajansçılığın daniskasıdır!’, 71’i (yüzde 8.19) ‘Bıkkınlık, kızgınlık, kırgınlıktır’, 54’ü (yüzde 6.23) ‘Eve iş götürmektir’ dedi.