2 milyar dolar yine aşılamadı

Reklamcılar Derneği'nin 2006 yılına dair açıkladığı reklam yatırım verileri doğrultusunda, toplam pazar 2 milyar doları aşamadı.

15.03.2007 - 12:02 | MediaCat

Reklamcılar Derneği’nin 2006 yılına dair açıkladığı reklam yatırım verileri doğrultusunda, toplam pazar 2 milyar doları aşamadı.

2005 yılından 2006’ya dolar bazında yüzde 14, YTL bazında yüzde 24’lük büyüme oranıyla giren reklam pazarı, hedeflenen yüzde 30’luk büyümeyi gerçekleştiremedi.

Beklendiği gibi en fazla harcama 995 milyon dolar ile televizyona yapıldı. Televizyonu, 703 milyon dolarla basın, 110 milyon dolarla Out of Home, 70 milyon dolarla radyo ve 23 milyon dolarla sinema takip etti.

Yüzdelere bakıldığında, televizyon toplam reklam pazarının yüzde 52’sini oluştururken, basın yüzde 37’sini, OOH yüzde 6’sını, radyo yüzde 4’ünü ve sinema ise yüzde 1’ini oluşturdu.

 
Milyon YTL
Milyon $
Toplam Pazar
2.756             
1.900
TV   
1.442 
995 (%52)
Basın
1.020 
703 (%37)
OOH
160 
110 (%6)
Radyo  
101
70 (%4)
Sinema  
33 
23 (%1)