Düşüncenin acımasız basitliği

Karmaşık hale getirmek basitleştirmekten daha kolaydır.

 

Basit fikirler zihne daha çabuk ulaşır ve daha kalıcı olurlar.

 

O halde düşüncenin acımasız basitliği bir tercih değil ihtiyaçtır.