Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu raporu açıklanıyor

İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2007 yılı raporunun sonuçları...

25.08.2008 - 14:01 | MediaCat

İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2007 yılı raporunun sonuçları 27 Ağustos 2008 Çarşamba günü saat 10:30’da, Odakule Meclis Toplantı Salonu’nda, İSO Yönetim Kurulu Başkanı C.Tanıl Küçük tarafından bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak.

İstanbul Sanayi Odası’nın 1991 yılında Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunu takip eden 250 Büyük Sanayi Kuruluşu olarak başlattığı ve 1998 yılından itibaren Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu olarak geliştirilen bu çalışma, sanayi kuruluşlarımızın yıllar içindeki gelişimini, üretimden satışlar, satış hasılatı, katma değer, öz sermaye, net aktifler, dönem karı ve zararı, ihracat ve istihdam başlıkları altında sunuyor.