Türk Telekom yeni dönem vizyonunu açıkladı

Türk Telekom'un beş yıllık stratejik planının ipuçları, düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı.

06.12.2017 - 14:29 | MediaCat

Türk Telekom yeni dönem vizyonunu açıkladı

Türk Telekom, yeni dönem vizyonunu ve CEO’su Paul Doany’nin ikinci dönemindeki ilk yılının faaliyetlerini düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Telekom CEO’su Paul Doany, göreve geldiği Eylül 2016’dan bu yana Türk Telekom’da gerçekleştirdikleri değişim ve dönüşümle, Türkiye ekonomisine değer katacak önemli adımlar attıklarını söyledi. 2017’nin dokuz aylık döneminde Türkiye’nin beklentilerin üzerinde büyüme kaydettiğini ve bu dönemin Türk Telekom açısından da başarılı geçtiğini belirten Doany, çift haneli büyümeyi sürdürdükleri 2017’nin ilk dokuz ayında Türk Telekom olarak büyüme öngörülerini ve yatırım miktarlarını yukarı yönlü revize ettiklerini, yüksek teknolojiyi ülkenin uç noktalarına kadar götüren altyapı yatırımlarının hayata geçirildiğini, AR-GE faaliyetlerinde yeni nesil teknolojilere odaklanmalarının yanı sıra büyüme potansiyeli barındıran genç şirketlere de yatırım yaptıklarını söyledi. Doany, ana hedeflerinin Türkiye’ye değer katarak büyümeyi sürdürmek olduğunun da altını çizdi.

2017’nin ilk dokuz aylık döneminde 1,25 milyar TL net kâr

Basın toplantısında Türk Telekom’un 2017’nin dokuz aylık döneminin finansal sonuçları ile şirketin beş yıllık stratejik planı çerçevesindeki gelecek vizyonu da paylaşıldı. Türk Telekom’da Eylül 2016 itibarıyla başlatılan dönüşümün olumlu sonuçlar doğurduğunu söyleyen Doany, söz konusu süreçte Türk Telekom’un hedeflenenin üzerinde büyüme sergilediğini ve yıllık bazda yüzde 12 büyüdüğünü açıkladı. İnternet, mobil ve TV pazarlarından gelen büyüme sayesinde Eylül 2016 – Eylül 2017 arasında 2 milyon net abone kazanıldığının altını çizen Doany, 2008’de gerçekleştirilen halka arzdan beri elde edilen en büyük 12 aylık net abone kazanımı ve en yüksek büyüme oranının sergilendiğini söyledi. Doany, Türk Telekom’un 2017’nin ilk dokuz aylık döneminde net kârının 1,25 milyar TL olduğunu da sözlerine ekledi.

Beş yıllık stratejik planının ipuçları

Türk Telekom’un beş yıllık stratejik planı üzerine konuşan Doany, pek çok telekom şirketinin stratejik planlarının üçer yıllık hazırlandığı bir dönemde Türk Telekom’un beş yıllık bir stratejik plan hazırladığını vurgulayarak, söz konusu hamlenin Türkiye’nin geleceğine, Türk Telekom’un pozisyonuna ve büyüme potansiyeline olan güvenlerinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Doany, beş yıl içerisinde odaklanacakları iki önemli alanı da ülkedeki her bir bireyin günlük hayatına dokunan yeni ürün ve hizmetler ile Türk Telekom’un kitlesel pazarda kârlı büyümesinin sürdürülmesi ve AR-GE faaliyetlerine daha fazla odaklanmak olarak açıkladı. Doany, Türkiye’nin en iyi şirketlerinin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Beş yıllık stratejik olan kapsamında Türk Telekom’un büyümesinde sabit internet ve mobilin önemli yer tutacağının altını çizen Doany, Türkiye’nin hedeflediği kalkınma atağının gerçekleşmesi açısından internetin kilit role sahip olduğunu, bu kapsamda Türk Telekom olarak kitlesel pazarda sabit internette büyümeye daha fazla odaklanacaklarını belirtti. Doany ayrıca Türkiye’de yüzde 48 seviyelerinde olan internet penetrasyonunun yüzde 70’lerdeki AB ülkeleri seviyesine yükseltilmesine de katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye’nin dijital haritası

Basın toplantısında, Türk Telekom abonelik tabanı baz alınarak hesaplanan ve şehirlerin internet penetrasyonunun yer aldığı Türkiye’nin dijital haritasını da paylaşan Doany, dijital eşitliğin ülke kalkınmasındaki öneminin de altını çizdi. Batıdaki illerde gözlemlenen internet kullanımının Türkiye ortalamasının üzerinde, doğudaki illerin ise ülke ortalamasının altında olduğunun görüldüğü Türkiye’nin dijital haritası verilerinden yola çıkarak Türkiye’nin G20 içinde ilk sıralara yükselebilmesi için iller arası dijital uyum yakalanması gerektiğinin önemini vurgulayan Doany, Türk Telekom olarak görevlerinin dijital uçurumu azaltmak olduğunu da sözlerine ekledi.

2017: Projeler yılı

2016 yılı başındaki marka birleşmesi ve ardından üçüncü çeyrekte başlatılan yeniden yapılanma ile operasyonlarda önemli bir sinerji yakaladıklarını söyleyen Doany, 2017’de gerçekleştirdikleri projelerden de bahsetti. Daha iyi bir müşteri deneyimi için başlatılan Empati Programı’nda kendisi de dahil 33 binden fazla Türk Telekom çalışanının rolü bulunduğunu söyleyen Doany, program aracılığı ile kendi görevini “Müşteri Deneyimi Yöneticisi” olarak tanımladığını da belirtti. Yeni teknolojilere ve geleceğin şirketlerine yatırım yapmaları için gereken altyapıyı hazırladıklarını belirten Doany, dijital klavye konusunda da Türkiye’ye öncülük edecek bir adım attıklarını söyledi. Dijital klavye TAMBU’nun herkesin kullanımına sunulduğunu ve yeni nesil iletişim teknolojileri plaftormu ONF’nin yönetimine girdiklerini aktaran Doany, dünya devleri ile birlikte yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaklarını ve eşzamanlı olarak Türkiye’ye getireceklerini de sözlerine ekledi.