RTÜK: Basın Konseyi’nin Kanaltürk ile ilgili açıklamasını üzüntüyle karşıladık

Radyo Televizyon ve Üst Kurulu Başkanlığı, "Basın Konseyi Başkanlığının, Kanal Türk Televizyonuna verilen...

13.12.2007 - 10:15 | MediaCat

Radyo Televizyon ve Üst Kurulu Başkanlığı, “Basın Konseyi Başkanlığının, Kanal Türk Televizyonuna verilen 3 gün gelir getirici yayın yasağını demokratik hoşgörüye aykırı olarak niteleyen açıklaması üzüntüyle karşılanmıştır.” açıklamasında bulundu. İşte o açıklamanın tamamı…

BASIN KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

Basın Konseyi Başkanlığının, Kanal Türk Televizyonuna verilen 3 gün gelir getirici yayın yasağını demokratik hoşgörüye aykırı olarak niteleyen açıklaması üzüntüyle karşılanmıştır. Bilindiği üzere yayın kuruluşlarının 3984 Sayılı Yasanın 4. maddesinde belirlenen yayın ilkelerini ihlal etmeleri halinde uygulanacak yaptırımlar aynı yasanın 33. maddesiyle belirlenmiştir. Ancak medya hukuku açısından önemine binaen yasa, cevap ve düzeltme hakkıyla ilgili yayın ihlallerini ayrı bir madde altında düzenlemiş, bu alanda yapılacak ihlaller için inisiyatife yer bırakmayan, farklı ve detaylı bir ceza uygulaması öngörmüştür. 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 28. maddesi düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki hükümleri kapsamaktadır:

“Gerçek ve tüzel kişilerin kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlar ile gerçeğe aykırı olduğu iddia edilen yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkı tanınması için ilgililer yargı yoluna başvurabilirler… Yargıya yapılan başvuru üzerine yargı gerekli incelemeyi yapar. Başvuru yerinde görülürse düzeltme ve cevap, saldırı teşkil eden veya gerçeğe aykırı yayının yapıldığı aynı saatte, aynı program içinde yayınlanır. Yayın süresi ve şeklini halin icabına ve delillere göre hakim takdir eder… Yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan veya geciktiren kuruluşun yayınlarından sorumlu en üst yöneticisi ile kuruluşun sahibi olan anonim şirketin yönetim kurulu başkanına otuz milyar liradan doksan milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. Ayrıca, kuruluşa Üst Kurulca eylemin ağırlığına göre üç aya kadar gelir getirici yayın yapma yasağı verilebilir. İkinci kez tekrarı halinde yayın izni iptal edilir ve en yüksek para cezasına hükmolunur. Bu cezalar ertelenemez. Hangi yayınların gelir getirici yayınlar olduğu Üst Kurul tarafından belirlenir…”

Kanal Türk logosuyla yayın yapan Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri A.Ş. unvanlı kuruluşun 30 Ekim 2006 tarihinde yayınladığı “Yolsuzluk ve Yoksulluk” programıyla ilgili olarak, yayına konu olan kuruluş tarafından, 3984 Sayılı Yasanın 28. maddesine göre açılan dava üzerine, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi 27 Kasım 2006 tarihli kararı ile kuruluşun tekzip istemini kabul etmiş ve mahkeme kararı 28 Kasım 2006 tarihinde yayın kuruluşuna tebliğ edilmiştir. Tekzip metninin 5 Aralık 2006 tarihinde yayıncı kuruluş tarafından aynı programın sonunda usulüne uygun olmadan yayınlandığı tespit edildiğinden anılan yasa maddesi uyarınca Üst Kurulun 9 Ağustos 2007 tarihli toplantısında yayıncı kuruluşa “3 gün gelir getirici yayın yapma yasağı” uygulanmasına karar verilmiştir.

Yayıncı kuruluş 17 Eylül 2007 tarihinde Üst Kurula başvurarak, “3 gün gelir getirici yayın yasağı kararının yeniden gözden geçirilmesini” istemiştir. Üst Kurulun sekiz üyesinin hazır bulunduğu, 21 Kasım 2007 tarihli toplantısında yayıncı kuruluşun talebiyle ilgili olarak yapılacak bir işlem bulunmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

Öte yandan yayıncı kuruluş tarafından 3 gün gelir getirici yayın yasağı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Üst Kurul aleyhine Ankara 11. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada, kuruluşun yürütmeyi durdurma istemi, ilgili mahkemenin 10 Ekim 2007 günlü ara kararı ile red edilmiştir. Yayıncı kuruluş daha sonra Bölge İdare Mahkemesine itiraz etmiş ve bu başvurusu da red ile sonuçlanmıştır.

Dolayısıyla Kanal Türk Televizyonu hakkında Üst Kurul tarafından verilen 3 gün gelir getirici yayın yasağı kararı, 3984 Sayılı Yasanın 28. maddesi hükümlerinin uygulanmasından ibarettir. Kaldı ki anılan karar, yayıncı kuruluş tarafından dava konusu yapılmış, kuruluşun yürütmeyi durdurma istemi hem Ankara 11. İdare Mahkemesi hem de Bölge İdare Mahkemesi tarafından yerinde görülmemiştir. Böylece Üst Kurulun 3 gün gelir getirici yayın yasağı kararının uygulanması kesinleşmiştir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bilgilerinize sunulur.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

Giriş

Parolanı mı unuttun?

Parolanı mı unuttun?

Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Giriş

Gizlilik Politikası

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.