Medya “şiddete” nasıl bakıyor?

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Aile İçi Şiddete Son, Konferans 2007”, 7-8 Aralık’ta, Bahçehir Üniversitesi’nde başlıyor

13.11.2007 - 14:57 | MediaCat

Hürriyet gazetesi, BM Nüfus Fonu, CNN Türk, Çağdaş Eğitim Vakfı’nın evsahipliği ve İstanbul Valiliği’nin işbirliğinde üçüncü kez düzenlenen “Aile İçi Şiddete Son, Konferans 2007”, 7-8 Aralık’ta, Bahçehir Üniversitesi’nde başlıyor.

Ülkemizin “Aile içi şiddet” üzerine ilk uluslararası etkinliği olan Konferans’ın bu yılki konusu, “Medya ve Aile İçi Şiddet”

Farklı kesimlerden davetlilerin katılacağı Konferans’ta; BM temsilcileri, Amerika, Alman, Lübnan, İtalya, Cezayir, İngiltere ve Türkiye’den gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri, politikacılar ve akademisyenler yer alıyor.

“Aile İçi Şiddete Son! Konferans 2007”de ele alınacak bazı konu başlıkları şöyle:

– Aile Içi Şiddeti Kışkırtma Aracı Olarak Medya: Medya Şiddeti Körükler mi, Engeller mi?

– Aile İçi Şiddetle Mücadele Aracı Olarak Medya: Medyanın Şiddete Karşı Sosyal Sorumluluğu

– Medyadaki Karar Verici Kadınlar
– Medyada Kadın Olmak: Kadın Dili Kendine Medyada Ne Kadar Yer Bulabiliyor?

– Medya, Politika ve Kadınlar: Siyasetteki Kadınlar Medya-Şiddet İlişkisine Nasıl Bakıyor?

– Medyanın Erkek Yöneticileri


Türkiye’de aile içi şiddetle mücadele kampanyaları

Türkiye’de aile içi şiddeti ortadan kaldırmak için son 10 yıldır STK’lar, hükümet yetkilileri ve özel sektör tarafından çeşitli girişimler hayata geçirildi. 2004 yılı, töre cinayetleriyle ilgili TCK’daki yasalarda önemli değişikliklere sahne oldu. Aile içi şiddet yerel yönetimlerin gündemine girdi ve Belediyeler Kanunu’nda yapılan değişiklikle nüfusu 50 binin üzerindeki yerel yönetimlere Sığınma Evi açma zorunluluğu getirildi. 2004 yılı sonunda iki büyük kampanya bu toplumsal sorunla mücadele etmek üzere hayata geçirildi.


Hürriyet’ten “Aile İçi şiddete Son!”

Hürriyet’in CNN Türk, Çağdaş Eğitim Vakfı ve İstanbul Valiliği işbirliği ile başlattığı “Aile İçi Şiddete Son!” kampanyası Ekim 2004’te hayata geçti. Kampanyanın amacı; evdeki şiddetin yıkıcı ve kalıcı etkilerini ortaya koymak, anlaşmazlıkları şiddete başvurmadan çözme becerileri kazandıran eğitim programı ile şiddetsiz aileler oluşmasına katkıda bulunmak; şiddetin önüne geçilemeyen durumlar için yasal hakları anlatmak, gönüllü destek kuruluşlarını tanıtmak ve toplumun tüm kesimlerini “Aile İçi Şiddete Son!” demeye çağırmaktı. İki yıla yaklaşan sürede, kampanya kapsamında “Eşler Arası İlişkiler Destek Programı”nda İstanbul’un 20 ilçesinde 12.500 kişiye eğitim verildi. Kampanyanın mesajları TV spotları, basın ilanları, eğitici yayınlar, kampanya web sitesi ve insert’ler aracılığıyla kamuoyuna iletildi.

“Aile içi Şiddete Son!” kampanyası Anadolu’ya da taşındı ve Eylül 2006-Şubat 2007 ayları arasında, Şanlıurfa, Van, Kars, Erzurum, Trabzon, Ankara Nevşehir ve İzmir’de “Eşler Arası İlişkiler Destek Programı” eğitimleri verildi.

Kampanyanın CNN Türk’ün de katıldığı ikinci aşamasında, konuya duyarlı kişileri aile içi şiddeti önlemek için katkıda bulunmaya ve çevrelerini bilinçlendirmeye çağıran “Gönüllü Programı” hayata geçirildi ve bugüne kadar 80 “Gönüllü Lideri” eğitildi.

Kampanya, Avrupa’nın da ilgisini çekti ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğiyle ilgili iki ilerleme raporunda, “Aile İçi Şiddete Son!” kampanyasından Türkiye’de kadın haklarındaki gelişmenin bir göstergesi olarak söz edildi. Böylece, 31 Mayıs 2006’da Brüksel’de Avrupa Parlamentosu binasında Avrupalı parlamenterlere sunum yapıldı.

Ekim 2007’den itibaren ÇEV ve İstanbul Valiliği işbirliği ile 7 gün 24 saat boyunca İstanbul’da yaşayan ve şiddet gören kadınlara telefonda psikolojik, hukuki ve emniyet desteği verecek olan Acil Yardım Hattı hayata geçirildi.


BM Nüfus Fonu Desteğiyle Ulusal Kampanya: “Kadına Karşı Şiddeti Şimdi Durdurun”

Diğer kampanya ise, BM Nüfus Fonu ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti işbirliği ile başladı. Kampanyanın mesajı, şiddetin bir suç ve insan hakları ihlali olduğu. “Kadına Karşı Şiddeti Şimdi Durdurun” mesajı 2005 ve 2006 yılları boyunca kamu geneline kitle iletişim spotlarıyla, yazılı materyallerle, ünlülerle gerçekleştirilen aktivitelerle, futbol yıldızlarıyla, konserlerle, raporlarla ve konuyu savunan materyalleriyle iletilmiştir.

Bilgi:
Zarakol İletişim
217 29 99
Ayça Erkan