İş Bankası 2007’de tarihinin en iyi sonuçlarını elde etti

İş Bankası 2007 yılı faaliyet sonuçlarını 28 Mart 2008 tarihinde, Olağan Genel Kurulu öncesinde düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu...

28.03.2008 - 15:54 | MediaCat

İş Bankası 2007 yılı faaliyet sonuçlarını 28 Mart 2008 tarihinde, Olağan Genel Kurulu öncesinde düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, basın toplantısında yaptığı konuşmada, kâr odaklı seçici bir büyüme stratejisinin izlendiği 2007 yılında, aktif büyüklüğü ve gelir yaratma potansiyeli, toplam mevduat ve öz kaynak büyüklüğünde özel bankalar arasındaki lider konumun korunarak İş Bankası tarihinin en iyi sonuçlarına ulaşıldığını söyledi. İş Bankası, 2007’de brüt kârını bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artırırken, net kârı da yüzde 53’lük artışla 1,7 milyar YTL seviyesine ulaştı.

Türkiye İş Bankası’nın Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2008 tarihinde yapıldı. Bankanın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgiler Genel Kurul öncesinde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, basın toplantısında yaptığı değerlendirmede İş Bankası’nın “Türkiye’nin En Büyük Özel Bankası” olma konumunu 2007 yılında da koruduğunu belirterek, izlenen kâr odaklı seçici büyüme stratejisinin sonucunda İş Bankası tarihinin en iyi sonuçlarına ulaşıldığını söyledi. 2006’da başlatılan, kapsamlı yeniden yapılanma programı “Müşteri Odaklı Dönüşüm”e yoğunlaşıldığını belirten Ersin Özince, 2007 yılında başta kârlılık ve dönüşüm olmak üzere belirlenen hedeflere ulaşılmış olduğunu ifade etti. Kaliteli aktif kompozisyonu oluşturma ve özkaynakları güçlü tutma hedefini yıl boyunca sürdürdüklerini belirten Özince şöyle dedi: “2007’de likidite, kredi, faiz ve kur riski yönetim politikalarında tutucu davrandık. Bununla birlikte, aktif büyüklüğü ve gelir yaratma potansiyelinde, toplam mevduatta ve özkaynak büyüklüğünde özel bankalar arasındaki lider konumumuzu korumayı bildik. Bankamız, bunları gerçekleştirirken ‘ekonominin ve küresel piyasaların’ akılcı bir şekilde okunduğu konjonktürel değerlendirmeleri dayanak alan bir yaklaşım sergilemiş ve tercihlerini bu çerçeveye oturtmuştur. 2007 yılında aktifin büyütülmesinde seçici davranılmış; risk, getiri ve maliyet dengesinin makul olduğu alanlarda son derece kararlı hareket edilmiş ve izlenen strateji sonucunda İş Bankası tarihindeki en iyi sonuçlar elde edilmiştir.”

İş Bankası 2007 yılında aktif toplamını 2006 yılına göre yüzde 7’lik artışla 80,2 milyar Yeni Türk Lirası’na çıkartırken, son 5 yıllık dönem itibarıyla da aktiflerini yaklaşık 2,5 kat büyütmüş oldu. İş Bankası’nın kredileri 2007 yılında yüzde 14’lük artışla 34 milyar YTL seviyesine ulaşırken, Türk Parası cinsinden kredilerdeki artış oranı yüzde 12 düzeyinde gerçekleşti. Kredilerdeki büyüme bir önceki yıla paralel olarak kısa vadeli ihtiyaç kredileri başta olmak üzere tüketici kredileri ile yatırım ve proje kredilerindeki artışla şekillendi. Bankanın kredi portföyündeki Türk Parası-yabancı para dağılımı ise yüzde 74’e yüzde 26 olarak gerçekleşti. İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, İş Bankası’nın, sektörün görece daha hızlı büyüdüğü konut kredilerinde ise uygun vadeli kaynak, kaynak maliyeti ve randımanı birlikte gözeterek rakip bankalara göre daha temkinli davrandığını belirterek şunları ifade etti: “Özellikle son dönemde hem yurtdışında yaşanan kriz, hem de ülkemize olan olası yansımaları bu tercihimizdeki isabeti ortaya koymaktadır. Sonuç olarak plasmanda; riskin mümkün olduğunca tabana yayılmasını; kaynak ve plasman dengesinin muhtelif finansal enstrümanlar aracılığıyla optimize edilmesini; fiyatlamanın risk ve maliyet temeline dayandırılmasını öngören politikalarımız, bir taraftan kısa vadeli tüketici ihtiyaç kredileri ve kredi kartları gibi yüksek getirili kredilerde sağlıklı bir büyümeye ulaşmamıza yardım ederken, diğer taraftan da kredi portföy kalitemizde önemli bir bozulma yaşanmaksızın kârlılık performansımızı artırmamızı sağlamıştır.”

İş Bankası’nın tahsili gecikmiş alacakları için teminatların niteliği dikkate alınmaksızın yüzde 100 nakit karşılık ayırma politikasını 2007 yılında da sürdürdüğünü söyleyen Ersin Özince, 2007’de ayrıca menkul kıymetler cüzdanının aktifler içerisindeki ağırlığının 2006’daki yüzde 35 düzeyinden yüzde 30 düzeyine gerilediğini; menkul kıymetler portföyünün aktifler içerisindeki payının, ekonomideki olumlu gelişmeler ve daha kârlı plasman imkanlarının artmasına bağlı olarak, uzun vadede azalmaya devam etmesini beklediklerini ifade etti.

İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, 2002 yılında 74 olan İş Bankası iştiraklerinin sayısının 2007’de 31’e indirildiğini, iştiraklerin aktif içindeki payının ise 2002 yılındaki yüzde 12 düzeyinden 2007 sonu itibarıyla yüzde 6 düzeyine gerilemiş olduğunu duyurdu. İş Bankası’nın toplam mevduatı 2007 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında artarken, daha yaygın, istikrarlı ve görece daha düşük tutarlardan oluşan Türk Parası tasarruf mevduatındaki artış oranı yüzde 33 olarak gerçekleşti. İş Bankası mevduat hacminde özel bankalar içindeki liderliğini 2007 yılında da korurken mevduat hacminin yüzde 64’ü Türk Parası, yüzde 36’sı da yabancı para cinsinden mevduattan oluştu.

Ersin Özince, İş Bankası’nın 2007 yılı içerisinde gerçekleştirdiği toplam 1,7 milyar Amerikan Doları tutarındaki 2 adet sendikasyonla, Türk bankaları arasında en uygun fiyatlarla ve en yüksek tutarlarda kaynak temin edebilme yeteneğine sahip banka olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. İş Bankası, özkaynaklarını bir önceki yıla göre 2007’de yüzde 13 oranında büyüterek 10,6 milyar YTL’ye ulaştırırken, özkaynaklarını son 5 yıllık dönemde 1,5 kat büyütmüş oldu. Banka, 2007 yılında kredilerde izlediği seçici büyüme tercihine karşın net faiz gelirlerini de yüzde 14 oranında artırmayı başardı.

Uluslararası likidite krizinin görünenden daha uzun süreli olma ihtimalinin belirginleşmeye başlamasının tedbirli ve ihtiyatlı yaklaşımın önemini bir kez daha teyit ettiğini belirten Özince, bu yaklaşımla, İş Bankası’nın 2007 mali sonuçlarına ilişkin olumlu tablonun sürekli olacağına inandığını belirtti. Özince şunları söyledi: “İş Bankası, her zamanki tedbirli tavrı ile ekonomideki gelişmeleri, pazar dinamiklerini, sektöre ilişkin düzenlemeleri, muhtelif risk ve fırsatları gözeterek 2007 yılında da serbest karşılıklar dâhil özkaynaklarını güçlü tutma politikasını sürdürmüş ve 770 milyon YTL tutarında serbest karşılık ayırmıştır. Sonuç olarak İş Bankası, 2007 yılında elde ettiği toplam 3.7 milyar YTL gelir ile sistemdeki en yüksek brüt kârı elde etmiştir. Bankanın brüt kâr artışı yüzde 47 olarak gerçekleşirken, net kârı da yüzde 53’lük bir büyüme ile 1,7 milyar Yeni Türk Lirası’na ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemlerde de yine tedbirli, risk-getiri dengesini gözeten, verimlilik ve kâr odaklı büyüme stratejilerimizin İş Bankası’nın sonuçlarındaki olumlu gelişmeyi sürekli kılacağına inanıyoruz.

Giriş

Parolanı mı unuttun?

Parolanı mı unuttun?

Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Giriş

Gizlilik Politikası

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.