İnternet olgunlaşıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, internet kullanıcıları arasında, yüksek gelirli bir kitlenin hızla artmakta olduğunu gösteriyor.

24.11.2004 - 00:00 | MediaCat

ABD’de yapılan bir araştırma, internet kullanıcıları arasında, yüksek gelirli bir kitlenin hızla artmakta olduğunu gösteriyor.

The Media Audit tarafından 80 metropolitan pazarda yapılan araştırmaya göre, 50 yaş üstü grubun internet kullanıcıları arasındaki ağırlığı hızla artıyor. Daha iyi eğitimli ve daha yüksek gelire sahip bu grubun internet kullanıcıları içerisindeki ağırlığının artacağı ve bunun da internet üzerinden yapılan ticarete olumlu etkide bulunacağı öngörülüyor.

50 yaş üzeri nüfusta düzenli olarak internete bağlanma alışkanlığı 2000 yılında yüzde 29.8 iken, 2004’e gelindiğinde 50 yaş üzeri her 100 kişiden 47’sinin düzenli olarak internet kullanmakta olduğu saptanmış. Tabii ABD’de…