Her kültürün e-posta alışkanlığı farklı

Yeni bir araştırmaya göre, kültürel farklılıklar e-posta alışkanlıklarını da farklılaştırıyor.

08.03.2013 - 09:01 | Ali Kuru

Her kültürün e-posta alışkanlığı farklı

Bogdan State of Stanford University tarafından yapılan araştırmaya göre, Avrupalılar, Latin Amerikalılar, Hintliler ve diğer küresel gruplar, kültürel özelliklerine dayalı olarak farklı e-posta kullanım alışkanlıkları ile öne çıkıyor.

Samuel Huntington’un ünlü makalesi ‘Medeniyetler Çatışması’nda yer alan kültürel gruplandırmalar kullanılarak yapılan araştırmada, e-posta kullanım özelliklerini coğrafi farklılıklardan ziyade, din, dil ve kültürün belirlediği vurgulanıyor. Yahoo verilerini temel alan araştırmaya göre, İslam dünyasının Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya şeklinde ayrıştığı bölgeler, farklı alışkanlıklar sergiliyorlar. İlgi çeken bir diğer sonuç ise, Avrupa Birliği içinde yer alan ülkelerde yaşayanların birbirlerine daha az e-posta gönderme eğilimi içinde olmaları.

Tuğba Dülger

(kaynak: fast company)