Halkla ilişkiler ‘Arama Konferansı’ Ekim’de

Halkla ilişkiler ve halkla ilişkiler disiplininin tüm yönleriyle değerlendirileceği

04.09.2007 - 15:23 | MediaCat

Halkla ilişkiler ve halkla ilişkiler disiplininin tüm yönleriyle değerlendirileceği Arama Konferansı Ekim ayında yapılacak.

Akademisyenler, kamu sektörü ve özel sektörden yöneticiler, halkla ilişkiler uygulayıcıları ve medya temsilcileri gibi halkla ilişkilerle ilgili tüm çevrelerin değerlendirmelerinin yer alacağı Arama Konferansı Kocaeli Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakülteleri’nin işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Konferansın sonunda tüm katılımcıların görüşlerinin yer alacağı yaklaşık 150 yazarlı bir kitap ortaya çıkacak.

24-27 Ekim 2007 tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleştirilecek konferansın ilk gününde tüm katılımcıların konuyu farklı boyutlarıyla değerlendirebilmesi için bildiriler sunulacak. İkinci gün yarım günlük genel oturumun ardından küme çalışmalarına geçilecek. Farklı konumlarda katılımcılarla oluşacak yaklaşık on küme, belirlenen konu başlıklarında hedef ve strateji çalışması yapacak. Böylelikle her bir konu başlığı için aynı anda birçok kümenin değerlendirme yapması sağlanacak. Her oturumun sonunda kümelerin çalışmaları sunularak oylama yapılacak.