Hakiki racon ile içi boş gösteriş arasındaki ince çizgi nedir?

Meyhanenin sesini dinlemeye devam ediyoruz.

08.03.2018 - 17:03 | Alev Kaynak

Hakiki racon ile içi boş gösteriş arasındaki ince çizgi nedir?

BLAB imzalı Meyhanedeyiz.biz serisi, bildiğiniz gibi 2018 yılıyla birlikte farklı bir içerik kazanmış; yalnızca meyhane çalışanlarının duyabilecekleri meyhanenin sesinden seslendiği video serisine geçiş yapmıştı.

Cengiz Bozkurt’un seslendirdiği meyhane, yeni filmle ayrı bir bilgelik incisi paylaşıyor bizimle: Kimler gerçek racon erbabıdır; kimler gösteriş peşindedir anlama yetisi. Bu ikisi arasında ince bir çizgi vardır zira kolaylıkla anlaşılmaz, yabancı gözler bir bakışta fark edemez.

Bu ince çizgiyi keşfetmek içinse esaslı bir sınav gereklidir. İzliyoruz…