Genç yetişkinlerin büyük kısmı para konusunda endişeli

Önde gelen uluslararası araştırma firmalarından Synovate, 26 ülkede 18-24 yaşları arasındaki...

17.09.2008 - 13:04 | MediaCat

Önde gelen uluslararası araştırma firmalarından Synovate, 26 ülkede 18-24 yaşları arasındaki genç yetişkinler ile gerçekleştirilen araştırmanın bulgularını açıkladı.

Genç Yetişkinler Araştırması’nın Global Yöneticisi Julian Rolfe, anketin, gençler hakkındaki mevcut kanıların arkasında gerçeklik payı olup olmadığını öğrenmek amacıyla gerçekleştirildiğini, “Gençler, gerçekten de, bizim onları kafamızda canlandırdığımız kadar parasal konularda sorumsuz mudur, alkol ve sigara tiryakisi midir, görüş ve düşüncelerinde idealist midir?” gibi sorulara yanıt arandığını belirtti.

26 ülkedeki gençlerin değerlendirmelerinden elde edilen bulgular, 18–24 yaş arasındaki gençlerin, bizim sandığımızdan daha pragmatik olduklarını göstermektedir. Para söz konusu olduğunda, ankete katılan 12.000 gencin yarısından fazlası ekonomik koşulları hakkında bir dereceye kadar kaygılandığını, %24’ü ise bir hayli endişelendiğini ifade etti. %87’si ise, paranın kendileri için, büyük önem taşımasa da, aşk ve romantizmden daha ağır basan önemli bir faktör olduğunu belirtmektedir.

Öte yandan, gençlerin aslında harcayabilecekleri çok az paralarının olması bu sonucu tetikleyen en önemli faktördür. Gençlerin %39’unun, haftada harcayabilecekleri para 40 Avro’dan azdır. %10’dan daha azının harcayabileceği haftalık geliri, 180 Avro’dan fazladır. Gençlerin yaklaşık yarısının her hafta giyime ayırabileceği geliri 10 Avro’nun altındadır. Müziğe gelince %84’ünün, haftalık olarak müzik için harcadığı para 10 Avro’dan azdır. Üçte ikisinden fazlası aynı miktarı, her hafta, cep telefonlarının faturası için harcamaktadır.

Bağımsızlığın Anahtarı

Genç Yetişkinler Araştırması, gençlerin gelecek planları hakkında kafa yorup yormadığını da sorgulamaktadır. Bu konuda da, yaygın inanışın tersine, ankete katılan gençlerin çoğunluğunun gelecek planları hakkında idealist değil, pragmatik olduğu görülmüştür. Çalışmanın gerçekleştirildiği 26 ülkedeki gençlerin %35’i 22-24 yaşlarında, %28’i 25-30 yaşlarında, %10’u da 18-21 yaşlarında, ekonomik olarak bağımsız olmak istediklerini ifade etmektedirler. %17’si ise, finansal açıdan zaten bağımsız yaşamaktadırlar.

Evim, Güzel Evim

Gençlere, kendi evlerini almayı ne zaman arzu edecekleri solduğunda, %42’si 25-30 yaşlarında, %16’sı 22-24 yaşlarında, %3’ü ise 18-21 yaşlarında bir apartman dairesi veya ev almak istediklerini belirtmiştir. Halihazırda bir apartman dairesi veya ev sahibi olan gençlerin oranı ise %6 düzeyindedir.

Evli ve Çocuklu

Muhtemelen televizyon dizisi “Evli ve Çocuklu”daki Al ve Peggy Bundy’ninki gibi işlevsiz bir evlilik değilse de, gençler aslında evlenmek ve çocuk sahibi olmak istemektedirler. Gençlerin %67’si, 18-30 yaşları arasında evlenmek istediklerini belirtirken, halihazırda evli olanların oranı %6 düzeyindedir. Evlilik yaşı ile benzer şekilde gençlerin yarısından fazlası (%56) 18-30 yaşları arasında çocuk sahibi olmak isterken, % 5’i zaten çocuk sahibi olduklarını ifade etmişlerdir.

Eğitim Şart

Ankete katılanların %17’si eğitimlerini tamamladıklarını belirtirken, % 75’i, 18-30 yaşları arasında eğitimlerini tamamlayacaklarına inanmakta, sadece %3’ü eğitimlerini asla tamamlamayacağını düşünmektedir.

Çalışma kapsamında mercek altına alının 26 ülkedeki gençlerin çok büyük bölümü (%81) iyi bir kariyer sahibi olmak konusunda endişe taşımaktadır, endişe taşıyan gençlerin %46’sı bu konuda kendilerini son derece endişeli olarak tanımlamaktadır. İyi bir kariyere sahip olmak konusunda hiçbir kaygı duymayan gençlerin oranı ise sadece %5’tir.

Rolfe, “Demek ki, gençlerin ev sahibi olmak, finansal olarak güçlü olmak, evlenmek ve çocuk sahibi olmak gibi çok önemli konulara kafa yormadıkları anlayışı, gerçeklerden çok uzaktır,” açıklamasında bulundu.

Arkadaşlar en önemli şey değildir

Gençlere en çok ne yapmaktan hoşlandıkları sorulduğunda %35’i sevgilileriyle zaman geçirmeyi en önemli ilgi alanları olarak belirtmektedir. Arkadaşlarla vakit geçirmek (%32) ikinci sırada yer alırken, aileyle zaman geçirmek, ilginçtir ki müzik dinlemekle aynı şekilde üçüncü sırayı paylaşmaktadır (%20).

Alkol ve Sigara

Genç Yetişkinler Araştırması, gençlerin alkol, sigara ve uyuşturucu konularına yaklaşımlarını, tutum ve alışkanlarını da mercek altına almaktadır ve bu konularda gençlerin gerçekten de, toplumun farz ettiği kadar sorumsuz olup olmadıklarını anlamayı hedeflemektedir.

Bu soruların sonucu olarak, beklenmedik derecede ilginç bazı gerçekler su yüzüne çıkmıştır. Araştırma kapsamında mercek altına alınan 26 ülkenin sonuçlarına göre, gençlerin %21’i bar, meyhane veya restoranda şimdiye kadar hiç alkol tüketmediğini, %23’ü herhangi bir dükkandan hiç alkol satın almadığını, %30’u sadece sosyalleşmek amacıyla içki içtiğini ve % 33’ü sadece kutlanacak bir olay olduğunda içki içtiğini ifade etmektedir. Gençlerin yarısı (%49) aslında içki içmenin büyük bir sağlık riski olduğuna inanmakta ve sadece %9’luk bir kesim, haftada en az bir kez sarhoş olacak kadar içki içmektedir.

Rolfe, “Batı ülkelerindeki gençler, bilhassa, bir avuç sarhoş kişi olarak genelleştiriliyor. Ben, gençlerin hiç sarhoş olmadığını söylemiyorum ancak düzenli olarak sarhoş olanların yüzdesi de epeyce düşük” açıklamasında bulundu.

Gençlerin çoğunluğu, çeşitli sebeplerle, sigara içmenin iyi bir şey olmadığına inanmaktadır
Ankete katılanların büyük bölümü (%57) hayatlarında hiç sigara içmediğini, %12’si ise geçmişte sigara içtiklerini ancak bıraktıklarını ifade etmişlerdir Her gün veya arada sırada sigara içtiklerini ya da sosyal içici olduklarını belirten gençlerin oranı ise %31 düzendedir. Gençlerin % 62’si, sigara içmenin “havalı” göstermediğini de düşünmektedir.

Giriş

Parolanı mı unuttun?

Parolanı mı unuttun?

Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Giriş

Gizlilik Politikası

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.