Gazete ve dergi reklamlarında yaz düşüşü

Veritas Media’nın medya doluluk raporu ‘Loaded’a göre gazetelerdeki reklam yoğunluğu geçen senenin Haziran’ına oranla bu sene yüzde 1 oranında artarken, 2007 Mayıs’ına oranla yüzde 1 düşüş gerçekleşmiş. Toplam sütun/santim kullanımında Haziran 2006 ve Haziran 2007 arasında yüzde 1’lik bir artış var. Fakat Mayıs ve Haziran 2007 karşılaştırıldığında 4.314.594’den 4.253.515’e yüzde 1’lik bir düşüş görülüyor.

16.07.2007 - 11:27 | MediaCat

Veritas Media’nın medya doluluk raporu ‘Loaded’a göre gazetelerdeki reklam yoğunluğu geçen senenin Haziran’ına oranla bu sene yüzde 1 oranında artarken, 2007 Mayıs’ına oranla yüzde 1 düşüş gerçekleşmiş. Toplam sütun/santim kullanımında Haziran 2006 ve Haziran 2007 arasında yüzde 1’lik bir artış var. Fakat Mayıs ve Haziran 2007 karşılaştırıldığında 4.314.594’den 4.253.515’e yüzde 1’lik bir düşüş görülüyor.

Dergi yoğunluğu ölçümlendiğinde geçen senenin Haziran’ına oranla bu sene yüzde 3 oranında daha fazla sayfa kullanımı gerçekleşirken, sayfa kullanımı geçen aya göre bu ay yüzde 16 düşmüş. Toplam sayfa kullanımı bakımından Haziran 2006 ve Haziran 2007 karşılaştırıldığında 9.009’dan 9.261’e doğru yüzde 3’lük bir artış görülürken, bu rakam Mayıs ve Haziran 2007 ayları karşılaştırıldığında sert bir düşüş göstererek 10.989’dan 9,261’e inmiş. Başka bir deyişle yüzde 16’lık bir düşüş söz konusu.

Bu arada 2006 ve 2007 Haziran aylarının radyo reklam yoğunlukları karşılaştırıldığında reklam sürelerinde yüzde 10, spot adetlerinde ise yüzde 17 oranında bir artış gözlemlenebiliyor.