Fransız şarabının reklam ihtiyacı

Fransa'da şarap üreticileri ve hükümet, şarap reklamları üzerindeki kısıtlamaların gözden geçirilmesi gerektiğini öne sürüyor.

07.03.2004 - 00:00 | MediaCat

Fransa’da şarap üreticileri ve hükümet, şarap reklamları üzerindeki kısıtlamaların gözden geçirilmesi gerektiğini öne sürüyor.

Fransa Tarım Bakanı, 1991 yılında yürürlüğe konan, televizyonlarda ve spor etkinliklerinde şarap reklamlarının yasaklanmasına dair düzenlemenin yeniden ele alınmasının iyi olacağını öne sürüyor. Şarap üreticilerinin de desteklediği görüş, şarabın eski sosyal statüsüne kavuşturulması gerektiğini, reklamın da bunun için etkili olacağı yolunda. Fransız şarabının, ithal ucuz şaraplar karşısında kendi evinde bile pazar kaybetmeye başlamasının şarap ve reklam tartışmasını başlattığı belirtiliyor.