‘Dış ses bir reklam katilidir!’

ThinkNeuro Kurucu Ortağı Dr. Yener Girişken reklamda nörobilimsel ölçümlemenin etkilerini anlattı.

13.11.2013 - 19:03 | Enes Taşkıran

ThinkNeuro Kurucu Ortağı Dr. Yener Girişken reklamda nörobilimsel ölçümlemenin etkilerini anlattı.

Dr. Girişken, ThinkNeuro’nun kuruluş aşamasından bugün geldiği noktaya değinerek başladığı konuşmasında, nöromarketing temelinde reklam sırlarını paylaştı.

Pazarlamanın özünde “insanı anlama”nın yattığını kaydeden Girişken, gelişen nörobilimin; insanın rasyonel bir canlı olduğu bilgisinin değiştiğini, son dönemdeki bulguların insanın duygusal bir canlı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Konuşmasına 2000’lerin başında tüketici davranışlarında duyguların rolünün kabul edildiğini kaydederek devam eden Girişken, salondaki izleyicilere EEG ölçümünün nasıl yapıldığını anlatan bir video sundu ve basitçe nöromarketing ölçümlerindeki metodolojiyi anlattı.

Girişken, ölçülen verilerin duygusal ilgi, dikkat ve stres olarak üç parametrede çıktısının alındığı EEG ölçümlerinde dikkat paradigmasının reklamlar üzerindeki kritik etkisini anlatırken, reklam yaratıcılara ve reklamverenlere önemli bilgiler verdi.

Dr. Yener Girişken: 'Dış ses bir reklam katilidir!'

Girişken’in reklam filmleriyle sunduğu örneklerde yanlış kullanılan dış sesin izleyende olumsuz etkiler uyandırdığını belirttiği bölümde pack shot hakkında da önemli veriler paylaşıldı. Girişken’e göre pack shot, izleyici etkili bir dikkat seviyesinde devreye girmezse markanın hatırlanması riske giriyor ve bunun sonucunda hatırladığımız ancak hangi markaya ait olduğunu bilemediğimiz reklamlar ortaya çıkıyor.

Bilindik reklamların pack shot’taki logolarının eye tracking sonuçlarını paylaşan Girişken, görme eyleminin sanılanın aksine okuma eyleminde olduğu gibi soldan sağa değil dikey bir eksende işlediğini kaydetti ve logoda amblemin üstte yer almasının izleyiciye ulaşmada daha etkili olduğunun altını çizdi.