Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması’dan çarpıcı sonuçlar

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen 2007 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı

27.11.2007 - 15:23 | MediaCat

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen 2007 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması’ndan çıkan bazı sonuçlar şöyle:


Hanelerin % 18.94’ü İnternete erişim imkânına sahiptir.

İnternete erişim imkânı olan hanelerin % 79.39’u evden İnternete bağlanabilen kişisel bilgisayara sahiptir. İnternet erişim imkânı olan hanelerde en yaygın kullanılan İnternet bağlantı türü % 78.03 ile geniş bant (ADSL vb.) bağlantıdır.


Hanehalkı bireylerinin bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla % 29.46 ve % 26.67’dir.

2007 yılı Nisan-Haziran döneminde 16-74 yaş grubundaki hanehalkı bireylerinin bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla % 29.46 ve % 26.67’dir.


Aynı dönemde İnternet kullanan hanehalkı bireylerinin % 61.11’i İnterneti hemen hemen her gün kullanmakta iken % 25.50’si haftada en az bir kez İnternet kullanmıştır.

Bilgisayar ve İnternet kullanım oranının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. Bu yaş grubunu 25-34 yaş grubu izlemektedir. Eğitim durumuna göre en fazla bilgisayar ve İnternet kullanımları sırasıyla % 84.86 ve % 82.89 ile yüksekokul, fakülte ve daha üstü bireylerdedir. Öğrencilerin % 86.83’ü bilgisayar ve % 81.89’u İnternet kullanmaktadır. İstihdam edilenlerden ücretli ve maaşlı çalışanların bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla % 54.82 ve % 51.38’dir. Aynı oranlar işsizlerde sırasıyla % 44.06 ve % 41.15’tir.


İnternet kullanan bireylerin yarıya yakını İnterneti evlerinde kullanmaktadır.

2007 yılı Nisan-Haziran döneminde İnternet kullanan bireylerinin % 45.96’sı evinde, % 37.52’si işyerinde, % 31.21’i internet kafede İnternet kullanmaktadır.


İnternet en çok bilgi arama ve on-line hizmetler için kullanıyor.

2007 yılı Nisan-Haziran döneminde İnternet kullanan hanehalkı bireylerinin % 90.54’ü bilgi arama ve on-line hizmetlerde, % 80.74’ü iletişim faaliyetlerinde, % 52.27’si eğitim faaliyetlerinde, % 26.18’i kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanmıştır.


İnternet kullanan hanehalkı bireylerinin % 5.65’i 2007 yılı Nisan-Haziran döneminde İnternet üzerinden alışveriş yapmıştır.

Haziran 2006- Haziran 2007 dönemini kapsayan son on iki ayda İnternet üzerinden alışveriş yapanların % 28.20’si cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı, video vb. elektronik araçları almıştır. İnternet kullanan hanehalkı bireylerinin % 76.49’u ihtiyaç duymadığı için İnternet üzerinden alışveriş yapmamıştır.


Tablo 1: Cinsiyete göre kent-kır ayrımında bilgisayar ve İnternet kullanım oranları (%)

Grafik 1: Kent-kır ayırımında bilgisayar ve İnternet kullanım oranı (%)