1920’li yılların rakı reklamları

Arşivler, Osmanlı'da alkollü içki reklamlarının serbest olduğunu gösteriyor.

27.08.2013 - 17:01 | Ali Kuru

1920'li yılların rakı reklamları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi’nce oluşturulan Kent Belleği tarafından, 1920-1928 yılları arasında Antalya’da yayımlanan gazetelerden derlenen ‘Gazetelerde Yazılı Tarih’ isimli kitapta, dönemin rakı reklamlarına da yer verildi.

Kent Müzesi’nden tarihçi Evren Dayar‘ın derlediği kitapta, rakı reklamlarının Osmanlı’da 2’nci Meşrutiyet Dönemi’nden sonra serbest olduğuna dikkat çekiliyor. Çalışmada İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya gibi illerde yayımlanan ‘Babalık’, ‘Tasfir’, ‘Ahenk’ gibi birçok gazetede de benzer reklamları görmenin mümkün olduğu belirtiliyor.

‘Hilesini bulana mükâfat’

Akşam Gazetesi’nin Antalya Akdeniz ekinde yayınlanan haberde, Antalya gazetelerinde de özellikle 1924 ve 1925 yıllarında çok sayıda rakı ve tütün ilanı yayımlandığı, bu ilanlarda öncelikli olarak ‘sıhhat’ ve ‘keyif’ temalarına vurgu yapıldığı ifade ediliyor. Çalışmada bunların sıklıkla vurgulanıyor olmasının nedeninin kaçak rakı üretiminin yaygınlığı olduğu belirtiliyor.

Dönemin reklamlarında kullanılan metinler de oldukça ilginç. Örneğin, 1925 tarihli bir reklamda ‘Sıhhat ve keyfini arzu edenlere müjde! Baküs, Üzüm Kızı, Keyif Rakı, konyak ve şarap gelmiştir. Kalekapısı’nda İçellizade Celal ve Yukarıpazar’da Hasan Efendiler’in mağazalarına koşunuz’ metninin kullanıldığı görülüyor.

1924 tarihli bir başka reklam metninde yer verilen ‘hilesini bulana mükafat’ ifadesi ise, bugün karşımıza çıkan şekilde olmasa da, sahte içkinin o dönemde de problem teşkil ettiğinin bir diğer göstergesi: ‘Taklitlerinden kaçmak için ağzındaki mühre ve bu gazetedeki alamete dikkat olunması rica olunur… Sıhhatinizi gözetmek isterseniz zirdeki (aşağıdaki) etiketli rakıyı arayınız. Halis üzümden mamul düz rakı. Hilesini bulanlara 50 lira mükâfat verilir’.

Arşivler, Osmanlı'da alkollü içki reklamlarının serbest olduğunu gösteriyor.

Arşivler, Osmanlı'da alkollü içki reklamlarının serbest olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Akşam