“Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması” sonuçları açıklandı

MasterCard ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ortaklaşa çalışması ve Frekans Araştırma Şirketi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen “Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması” Türkiye’nin illerini ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda derinlemesine inceleyerek mevcut durumlarını ortaya koydu.

20.04.2011 - 00:00 | MediaCat

MasterCard ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ortaklaşa çalışması ve Frekans Araştırma Şirketi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen “Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması” Türkiye’nin illerini ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda derinlemesine inceleyerek mevcut durumlarını ortaya koydu.

Türkiye’nin 81 iline ait nesnel verilerin yanı sıra, her bölgeyi temsil eden 29 ilin iş dünyası ile yapılan anket çalışması ile oluşturulan “Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması” iş dünyasının şehirlerine bakış açısını da ortaya koydu.

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri mega kentler arasında yer alan İstanbul, Ankara ve İzmir’in istatistiki bulgularda en ön sıralarda çıkmalarına karşın, kendi iş dünyalarının gözünde daha alt sıralarda yer almaları oldu.

Parlayan yıldızlar Eskişehir, Kayseri, Bursa ve Konya’nın ise, istatistiki verilerde ön sıralarda olmamalarına karşın, orada yaşayan ve iş yapan kesimden en yüksek puanları toplayan iller olmaları da araştırmanın bir başka ilginç noktası oldu. Gaziantep ve Hatay ise, iş dünyasının gözünde ön plana çıkan yeni yıldız adayları olarak dikkat çekti.

Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması hakkında bilgi veren MasterCard Güney Doğu Avrupa Genel Müdürü Mete Güney, “Tüm dünya ile birlikte ülkemiz de hızlı bir değişim süreci içinde. Küreselleşen dünyada artık rekabet edenler devletler değil, bölgeler ve kentler. Bu koşullarda, kentlerin ekonomik, sosyal ve çevre boyutlarında mevcut durumlarını değerlendirmeleri, gelişim stratejilerini belirlemeleri ve planlı bir şekilde bu değişime ayak uydurmaları sürdürülebilirlikleri açısından büyük önem taşıyor. Araştırmamız illerimize bu değişim sürecinde ışık tuturak yardımcı olmayı hedefliyor. MasterCard olarak bu tür araştırmaları ortaya koymamızın arkasındaki neden ise dünya ticaretinde kendimizi konumlandırdığımız yerden kaynaklanıyor. Mevcut verilerin büyük bir titizlikle taranıp anket çalışmasıyla harmanlanmasıyla ortaya çıkarılan araştırma ile Türkiye’deki illerin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlardaki göreceli başarılarını yansıtmayı hedefledik. Amacımız, Türkiye’de yaşanan hızlı gelişim sürecinde uzun soluklu ve sürdürülebilir bir kalkınma için yerel politika oluşturma sürecine katkı sağlamak” dedi.

Araştırma kapsamında, iş dünyası tarafından yapılan değerlendirmelerde, üst düzey yöneticilerin, genel olarak bulundukları illerin alt yapısından, çevre sorunlarından, kadın girişimciliğin az olmasından ve yetenekli yönetici, teknik eleman eksikliğinden şikayet ettiği görülüyor. İllerle ilgili genel memnuniyet noktaları ise, illerin coğrafi konumları, il dışı yatırımcıya açıklık, telekomünikasyon altyapısı, güvenlik, ticaret potansiyeli, yaşam kalitesi, yeni teknoloji kullanımına açıklık, ekonomik gelecek beklentisi ve yatırımcı için cazibe merkezi olması.

İş dünyasının kendi illerine bakış açılarıyla ilgili yorumda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Refik Erzan “Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması, 81 ilin bugüne kadar yayınlanmış istatistiki verilerinin tek tek incelenmesinin yanı sıra, Türkiye’nin her bölgesini temsil eden 29 ilde büyüklü küçüklü işyerlerinden 3 bin kişi ile yapılan anket çalışması sonucu iş dünyasının kendi illeri ile ilgili bakış açısını ortaya koydu. Anket çalışması incelendiğinde, iş dünyasının özellikle illerinin ekonomik hayatından memnun olduğu ve ileri döneme ilişkin beklentilerinin yüksek olduğu, buna karşılık alt yapı ve çevre konularında illerine düşük puan verdiği görülüyor. Bu da bizlere altyapı, planlı gelişim ve doğal hayatın ekonomik hayatla uyumlu bir artış göstermediğini işaret ediyor” dedi.

Mega Kentler İş Dünyasının Beklentilerini Karşılayamıyor

Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması’nın ortaya çıkardığı en çarpıcı bulgulardan biri, mega kentler olarak anılan İstanbul, Ankara ve İzmir’in istatistiki verilerde en üst sıralarda yer almasına karşın, şehirdeki yöneticilerin değerlendirmelerinde alt sıralara düşmesi oldu.

Mevcut istatistiki verilere göre ekonomik alanda Türkiye’nin en önde gelen şehri İstanbul, kendi iş dünyasının gözünde aynı başarıyı gösteremiyor. Özellikle çevre alanında, İstanbul’un iş dünyası, ilin hem bugünkü durumundan hem de gelecek yıllarda sergileyeceği performanstan umutsuz. Ulaşım sorunu, nüfus yoğunluğu İstanbul’un diğer eksileri olarak görülüyor. Büyük şehir statüsü, tarihi dokusu, sosyo kültürel faaliyetlerin bolluğu, doğal güzellikleri ise İstanbul’un artıları olarak gösteriliyor fakat bu artıları koruması gerekliliğinin altı çiziliyor. İş dünyasının illere verdiği skorlara bakıldığında, İstanbul sürdürülebilirlik alanında 29 il içerisinde 24., ekonomik performansta 15., sosyal performansta 22., çevre performansında 28., yaşam kalitesinde ise 22. sırada yer alıyor.

Ankara mevcut istatistiki verilere göre sosyal performans ve yaşam kalitesinde Türkiye’nin lider ili olarak görülüyor. İş dünyası ise, Ankara’nın tarım ve turizm potansiyelinin düşük olduğunu düşünüyor. Ankara’da ticaret yapanlar şehrin ekonomik geleceğinden fazla umutlu değil. Aynı zamanda kentin yatırımcılar için cazibe merkezi olmadığı görüşünde. Buna karşın Ankara’nın iş dünyası çocuklarının gelecekte bu şehirde yaşamasını istiyor. Kültür/sanat/eğlence, yaşam kalitesi, ulaşım, sağlık hizmetleri gibi konularda şehirlerine yüksek not veren Ankaralılar, Ankaralı firmaların rekabet gücünü de yüksek buluyor. İş dünyasının 29 ile verdiği skorla yapılan sıralamada Ankara sürdürülebilirlikte 11., ekonomik performansta 12., sosyal performansta 10., çevre performansında 19., yaşam kalitesinde de 4. sırada yer alıyor.

Mevcut istatistiki veriler incelendiğinde, ekonomik performansı dışında Türkiye’nin en başarılı şehri İzmir olarak görülüyor. İş dünyasının üst düzey yöneticileri, şehirde turizm, tarım ve ticaret alanında ileriye dönük bir gelişme olacağını düşünüyor. Buna bağlı olarak da şehrin ekonomik performansında ve yaşam kalitesinde artış bekliyorlar. İzmirliler yüksek oranla çocuklarının ileride İzmir’de yaşamasını istiyor, şehri kültür/sanat/eğlence, kadınların iş hayatına katılımı ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi alanında Türkiye genelinden daha iyi buluyor. İş dünyasının gözünden 29 ilin sıralamasında diğer mega kentlere oranla daha yüksek sıralarda yer alan İzmir ise sürdürülebilirlik alanında 6., ekonomik performansta 7., sosyal performansta 2., çevre performansında 13., yaşam kalitesinde de 3. sırayı alıyor.

 

Eskişehir, Kayseri, Konya ve Bursa Parlayan Yıldızlar

Mevcut istatistiki verilere göre, mega kentlerin gerisinde kalan Eskişehir, Kayseri, Konya ve Bursa, orada yaşayan ve iş yapan üst düzey yöneticilerden çok yüksek puanlar aldı. Özellikle öne çıkan Eskişehir ve Kayseri iki farklı başarı öyküsüne işaret ediyor. Eskişehir, üniversitenin de büyük katkılarıyla sosyal ortamda sağladığı gücü ortaya koyarken, Kayseri de iş dünyasına yönelik potansiyeli ile dikkat çekiyor. Her iki şehirin “İliniz sizce ne derece planlı gelişiyor?” sorusuna yöneticilerden çok yüksek not alması da dikkat çekiyor.

Parlayan Yıldızlar olarak adlandırılan Eskişehir, Kayseri, Konya ve Bursa’da yaşayan ve şehrin ticaret hayatına yön verenler, kendilerine sorulan “Eğitim hayatını tamamladıktan sonra çocuğunuzun burada kalmasını ister misiniz?” sorusuna yüksek oranda evet yanıtını verdi. Bu sorunun yanıtı megakent İstanbul için ise olumsuz yönde oldu.

Eskişehir, mevcut istatistiki verilere göre, özellikle sosyal yaşamda çok iyi bir grafik yakalıyor. İş dünyasının görüşleri de istatistiki verileri destekleyerek, şehirde kültür/sanat/eğlence faaliyetlerinin yoğunluğuna, üniversitelerin şehre olan katkısına, coğrafi konumunun iyiliğine ve özellikle planlı büyüyen bir şehir olmasına dikkat çekiyor. Eskişehir iş dünyasının şehirleri ile ilgili şikayetçi oldukları nokta ise yerel tedarikçilerin azlığı. İş dünyasının illere verdiği skorlar doğrultusunda hazırlanan sıralamada Eskişehir sürdürülebilirlik, sosyal performans ve yaşam kalitesi alanlarında liderlik koltuğuna oturuyor.

Hem mevcut istatististiki verilerde hem de iş dünyasının gözünde Türkiye ortalamasının çok üzerinde puan alan Kayseri, Eskişehir’le birlikte Türkiye’nin en parlayan yıldızı olarak dikkat çekiyor. Kayseri iş dünyası, özellikle ekonomi alanında önümüzdeki dönemde ciddi bir sıçrama bekliyor. Ticaret ve sanayi potansiyeli ise bu sıçramanın temel taşı olarak gösteriliyor. Kayseri iş dünyasının gözünden Kayseri’nin olumsuz yanları ise işçilik maliyetlerinin çok olması ve kültür/sanat/eğlence aktivitelerinin sınırlılığı. İş dünyasının il sıralamasında ise Kayseri, 29 şehir arasında ekonomik performans ve çevre performansı alanlarında liderliği elinde tutuyor.

Konya da iş dünyasının gözünde Türkiye’nin parlayan yıldızları kategorisinde yer alıyor. Her ne kadar istatistiki verilerde Türkiye ortalamasının az oranda üstünde gözükse de, kendi iş dünyası için Konya, ekonomi ve yaşam kalitesi alanlarında ciddi anlamda potansiyele sahip. Ekonomik gelişmenin en önemli ayaklarının ise tarım, ticaret ve sanayi olacağı belirtiliyor. İş dünyası, Konya’nın olumsuz yönleri olarak turizm potansiyelinin azlığını, kültür/sanat/eğlence etkinliklerinin yetersizliğini gösteriyor.

Bursa ise hem mevcut istatistiki veriler sonucunda hem de iş dünyasının gözünden en üst sıralarda yer alan illerden biri. İş dünyasının gözünde Kayseri’den sonra en iyi ekonomik performansa sahip şehir olarak görülüyor.

Gaziantep ve Hatay Geleceğin Yıldızları

“Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması” na göre, Gaziantep ve Hatay tıpkı Anadolu’nun diğer parlayan yıldızları Eskişehir, Kayseri, Konya ve Bursa gibi her ne kadar istatistiki verilerde alt sıralarda bulunsalar da, iş dünyasının o illerde iş yapmaktan memnuniyeti, gelecek beklentileri ve potansiyelleri açısından ön sıralara yerleşiyor. İş dünyası bu illerin önceki yıllara oranla büyük gelişim gösterdiğini ve bu gelişimin gelecek yıllar için yüksek beklenti yarattığını ifade ediyor. İş dünyasından benzer bir yorum Mardin için de geliyor.

“Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması”nda ön plana çıkan illerden biri olan Gaziantep, iş dünyasının değerlendirmesine göre özellikle gelecekte ekonomi alanında patlama yaşayacak şehirlerden bir tanesi. Gaziantep’in sanayi ve ticaret alanındaki potansiyeline ise özellikle değiniliyor. Şehirdeki girişimcilik ruhu, firmaların rekabet gücü, yatırımcı için cazibe merkezi olması ise dikkat çekiyor.

Gaziantep’le benzer istatistiki özellik gösteren Hatay, iş dünyasının ekonomi ve yaşam kalitesi alanlarında büyük atılım beklediği illerden biri. Hataylıların özellikle tarım, ticaret ve turizm alanlarında önemli bir gelecek beklentisi bulunuyor.

İstatistiki veriler göz önünde bulundurulduğunda özellikle ekonomik ve sosyal performansta Türkiye ortalamasının altında kalan Mardin, “Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması”nda gelecek vaad eden şehirler arasında yer alıyor. Araştırma için Mardin iş dünyası ile yapılan anketlerde, şehirde büyük bir turizm potansiyeli olduğu, bu potansiyelin de Mardin’i geleceğe taşıyacağı beklentisinin yüksek olduğu görülüyor. Mardin’de toplumsal uyumun ortalamanın bir hayli üstünde olması da dikkat çekiyor.

 

 

Giriş

Parolanı mı unuttun?

Parolanı mı unuttun?

Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Giriş

Gizlilik Politikası

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.